DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen » Alfabetisk ordning »

Alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

 • Dagar av prövning ligger framför er
 • Dagen för Min Återkomst är närmare än ni tror
 • Dagen före Marie Upptagelses fest
 • Daniels profetia går i uppfyllelse
 • Där du går jämnar Jag din väg
  Vishet ges åt de ödmjuka och enkla
 • Där Min Ande är, där är frihet
 • Där oenighet råder, ge frid och kärlek
 • Ddin Konung är här
 • De bryr sig inte längre om frukterna från Våra Hjärtan
 • De genomborrade de Händer som skapat dem
  Kom och hämta från Jesu Heliga Hjärta
  Kom och tillbe Honom
 • De har svurit på att kasta sig över dig
 • De korsfäster Mig
 • De lämnade Mig stympad på slagfältet
 • De lyssnar inte till Våra Två Hjärtan
  Kärleken har inga gränser
  Den andra Eva
  Gråt över dina Bröder och Systrar
 • De Nya Himlarna och den Nya Jorden skall komma när Jag befäster Min Tron i er
 • De river ner Mina Traditioner och ersätter dem med mänskliga påfund och doktriner
  Den Gud som de har glömt, aldrig har glömt dem
 • De som förklarade krig mot Korset
 • De som gör uppror mot Min Gudomlighet kommer att förgöras
 • De som ivrigt söker Mig skall finna Mig
 • De som motarbetar Petrus motarbetar Min Kyrka
  Böj er så att ni kan försonas
 • De som sviker Mig skall bli ersatta
  Detta är Mitt råd: be, be, be
 • De Tio Budorden
 • De trampar på Min Ande
 • De Två Hjärtana
 • Dela Mitt Kors genom att älska Mig
 • Dela Mitt Kors
  Lydnad gör djävulen hjälplös
 • Den Heliga Rosenkransen
 • Den Heliga Treenighetens Sånger (Anden)
 • Den Heliga Treenighetens Sånger (Fadern)
 • Den Heliga Treenighetens Sånger (Sonen)
 • Den Helige Ande som upplyser Skriften för er
 • Den Helige Andes Lovsång (i)
 • Den Helige Andes utgjutande
  Den Andra Pingsten
 • Den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande
 • Den Laglöse och det stora Avfallet
 • Den sanna teologin som är betraktandet av Mig, er Gud
  Hur ni skall urskilja andarna
 • Den som är förenad med Mig tar samma väg som Jag tog, vägen till Golgata
 • Den som finner Mig finner Livet
 • Den som fördömer Min Kyrkas Påve kan inte vara Min lärjunge
 • Den som hädar Min Helige Ande kommer inte att bli förlåten
 • Den som litar på Mig och Min Lag kommer Jag att vaka över
 • Den stora Återkomsten - den Nya Pingsten
 • Denna Gåva är nu given åt dig
 • Denna kärlekshymn utgiven till er kommer att leda er alla till ångerfullhet
 • Denna Oändliga Skatt
 • Denna särskilda nåd ... skall ta slut
  Skriften ljuger aldrig
 • Deras försiktighet blir oförsiktighet
 • Deras städer är idag tomma med tomhet
  Se upp för falska profeter
  Vad hade Jag kunnat göra för er alla som Jag inte har gjort?
  Vår fullkomliga förening
  Öarna kommer att skaka
 • Dessa dagar är de sista i er tidsålder
 • Det är den Helige Ande som gör er till gudar genom delaktighet
 • Det är fel att tro att detta är Min handstil
 • Det är Kärleken som talar till en fientlig värld
 • Det är Min Rättvisa som verkställs
 • Det är mycket viktigt att be och fråga efter Min hjälp
 • Det behövs så lite för att trösta Mig
 • Det Eviga Offret kommer att förtrampas
 • Det finns en sammansvärjning bland herdarna
 • Det finns en splittring i Min Kyrka; som Kain och Abel
 • Det finns otaliga själar där ute i världen som är döende
 • Det första Budet
 • Det Heliga Hjärtats högtid
  Jag är Han som söker ert hjärta
 • Det högtravande tröttar ut Mig
 • Det sjunde inseglet
 • Detta är den Tid då er tanklösa generation behöver föda från ovan
 • Detta är Min Heliga Skrift till mänskligheten!
 • Detta är Min Nåds sista dagar
  Mitt Kors skall föra er till helighet och till ert rum i Himmelen
 • Detta är min sista varning
 • Detta är Min strid
 • Detta avfall utblottade er
 • Din Heliga Moder skall undervisa dig, Uppenbarelseboken, kap. 12
 • Din Konung skall inte överge någon
 • Din möda har inte varit förgäves
 • Din Mor tar hand om dig, Mitt barn
 • Din skönhet skall vara invärtes
 • Din svaghet attraherar Mig
 • Dina enträgna böner är inte förgäves
 • Dina synder är kolsvarta
 • Ditt Armod uppväcker Mitt Förbarmande
 • Ditt bo är Mitt Heliga Hjärta
  Rationalismen fördunklar anden
 • Ditt elände sporrar Min Barmhärtighet
 • Ditt hem är i Mitt Heliga Hjärta
 • Ditt lidande är ingenting i jämförelse med Mitt
 • Ditt lopp är inte över
  Jag har beslutat att påskynda Min Återkomst
 • Ditt släkte tar inte Mina profeters ord på allvar
 • Djävulen hatar dig
 • Djävulen vill släpa dig tillbaka till sig
 • Dö från er själva så att Gud kan leva i er
  Sluta aldrig att be er Rosenkrans
 • Döm aldrig
  Sörj aldrig över materiella ting
 • Döm inte
 • Domens Dag- Avskiljningens tid har kommit
  Lammets Sigill
 • Drivveden
  Alltsedan Fatimas dagar och till denna tid, har inga av Mina Varningar beaktats
 • Du är ande och Jag är också Ande och Helig
 • Du är ett mycket ofullkomligt redskap
 • Du är fattig men Jag kan förse dig
 • Du är fri att välja
 • Du är Min Gåva till alla
  Idag behöver Jag endast en sak: ett samtal från hjärta till hjärta
 • Du är Mitt altare
  Rysslands söner skall räddas av Mig
 • Du är Mitt Eko
  Jag har låtit Mina änglar bära ansvaret för Mina Budskap
 • Du är Mitt Nät
 • Du bedårar Mig med ditt ”ja”
 • Du behöver förvärva Vishet
 • Du brottades med Mig
 • Du har blivit såld av en av Mina Egna
 • Du har fallit lika djupt som Sodom
 • Du har inga meriter
  Livets källa flödar fram ur Mig
 • Du har undervisats av Mig
 • Du kan aldrig vara Mitt vittne utan att bli förföljd
 • Du kommer att bli en avbild av Mig
 • Du kommer också att få lida
 • Du måste ha fullt förtroende för Mig
 • Du skall fortsätta att återupprätta Mitt Hus
 • Du skall från och med nu vara Min Kärleks slav
 • Du skall vara mitt nät
 • Du skall vara tecknet för Mina verk
 • Du tillåter Mig att ställa dig i skuggan
 • Du tillhör inte världen
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

  Kronologisk ordning
  Alla budskapen i kronologisk ordning
   

  Alfabetisk ordning
  Alla budskapen i alfabetisk ordning
   

  Anteckningsböckerna
  Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
   

  Senaste budskapen
  Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
   

  Min ängel Daniel
  Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
   

  Ladda ner budskapen
  Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
   

  Online bok
  Här finns budskapen att läsas som online-bok
   

  Sök i budskapen
  Textsökning i budskapen
   

  Ett utvalt budskap
  Ett slumpvalt budskap
   

   
   
  FÖREGÅENDE BUDSKAP:

  Rena er, för tiden är nära
   
  New York – möte med Conchita av Garabandal
   
   
     Snabbsök

  © Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message