DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du kommer att bli en avbild av Mig

10 juli 1994

frid vare med dig; låt bönerna vara ditt dagliga bröd; låt dem mätta din mun, Jag älskar att höra dem; Jag är ditt livs Andning, säg:

Himlarnas Herre,
helga min själ, Din boning,
så att Du, min Konung, blir förhärligad;
krön min själ med helighet
så att jag i Din Gudomlighet
får ärva Ditt Rike och Din Härlighet;
jag lovar att ge mitt liv
för mina bröder och systrar,
och bli en del av Din Frälsnings Plan;
Skapare, jag är Din,
Jesus Kristus, jag är Din,
Helige Ande, jag är Din.
amen;

din boning är i Oss, i den Allra Heligaste Treenigheten; ecclesia skall återupplivas;

dotter, älska Mig och du skall leva; ät av Mig och du skall växa till i Mig; drick av Mig, och du skall få nytt liv; om du gör dessa saker kommer du att bli en avbild av Mig: din Gudomliga Gud;

elev, Jag älskar dig och välsignar dig; Jesus är Mitt Namn: ta emot Min Frid;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message