DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen » Senaste budskapen »

Recent Messages

The following messages are found only online here. They are not published in any books at this time

Sep 17 2023I have endowed you with courage to master evil
Sep 14 2023My Return will come and My Footsteps are being heard
Jun 16 2023I will always fly to you
Jan 15 2023Visheten är åtkomlig för alla ärliga hjärtan
Jan 02 2023Ära himlens och jordens Skapare
Nov 30 2022Detta är Min Heliga Skrift till mänskligheten!
Maj 31 2022Our Presence is Life
Apr 16 2022Omfamna Mitt kors som är ett med Mig
Mar 02 2022Den som finner Mig finner Livet
Jan 10 2022Jag är din milda Beskyddare som stöder dig
Maj 17 2021Det är Min Rättvisa som verkställs
Feb 18 2021Jag skall ta hem Dig!
Feb 11 2021Älska sanningen och sök den i hjärtats enkelhet
Feb 06 2021Framtiden är Min och endast Min
Jan 27 2021Jag är Kristus som är Kärlek
Jan 11 2021Jag vill skänka rikligt med Mina Välsignelser till alla dem som söker Mig
Dec 02 2020Jag kommer aldrig att beröva dig Min Närvaro
Nov 03 2020Bakom Min Slöja finns Min Gudomlighet
Okt 19 2020Jag är Din själs Tröstare
Jul 09 2020Min nya Kärlekssång
Jun 12 2020Min Dygds Kungliga Spira
Apr 12 2020Era hjärtan må vara brustna, men så är även Mitt
Mar 13 2020Herre, förbarma Dig över mig, syndare!
Nov 11 2019Dessa dagar är de sista i er tidsålder
Sep 30 2019Jag är Himmelens Port
Aug 16 2019Den som fördömer Min Kyrkas Påve kan inte vara Min lärjunge
Maj 16 2019Herrens Hus måste mötas och ena sig
Apr 10 2019Dagar av prövning ligger framför er
Jan 31 2019Dagen för Min Återkomst är närmare än ni tror
Dec 29 2018Jag, Jahve, din Fader, kommer att fortsätta tala genom dig
Dec 14 2018Jag ser med sorg på Min Kyrka idag
Dec 10 2018Jag är Nyckeln till Paradiset
Sep 07 2018Jag gjorde en Ny Sång till dem för att spelas på Kärlekens strängar
Aug 21 2018Min Röst kommer att höras även av de grövsta av människor
Jun 18 2018Trolösa generation! ni har fördrivit Oss från era liv
Maj 31 2018Jag stiger ned i er tid för att upptända denna generation
Apr 27 2018Min Kärlek kommer att uttryckas som musik, som poesi och dygd
Jan 16 2018Jag Är din Andlige Ledare och Rådgivare
Dec 11 2017Lycklig är den som mediterar över Mina Ord och öppnar sitt hjärta för att ta emot Mig
Nov 29 2017Jag visar Mitt Kungarikes prakt och rikedomar samt Mitt Majestäts Härlighet
Sep 25 2017Den som litar på Mig och Min Lag kommer Jag att vaka över
Sep 24 2017Jag lever i ditt hjärtats tystnad
Sep 18 2017Rådets Ande är din rådgivare
Aug 31 2017Min Kungliga Plan
Jul 26 2017Jag strävar efter att föra alla till omvändelse och bli räddade!
Maj 30 2017Jag sa att Jag vill vara din guide och rådgivare
Maj 09 2017Jag Är alltid nära dig i din mission
Nov 28 2016Konungarnas Konung, klädd i Majestät, alla makters Herre
Nov 04 2016Jag är Skaparen av allt som finns till
Sep 22 2016Herrens uppmuntran till Läsarna (med Vassulas kommentarer)
Sep 05 2016Genom prövningar formar Jag dem som älskar Mig
Aug 03 2016Att älska Mig leder dig till ständig bön
Jul 08 2016Mitt Ord säger att Min Mystiska Kropp är En!
Jul 01 2016Sjung min Kärlekshymn för världen!
Maj 30 2016Jag har kallat dem som inte känt till Mig för att lära känna Mig och älska Mig
Feb 13 2016Vår Herre ger oss en viktig bön (13 februari 2016)
Feb 12 2016Välsignad är den själ som har kommit för att älska Mig
Feb 09 2016Jag skall sammanföra det Östra huset med det Västra huset
Feb 03 2016Varje god och generös handling i kärlek räknas i Mina Ögon
Dec 13 2015Jag har kommit till dig för att uttrycka Mina önskemål som Jag har för Min Kyrka
Nov 30 2015Jag är känd för att vara mänsklighetens Lärare
Nov 28 2015Jag har bett att denna generation ska omvända sig
Aug 10 2015Herren vill att vi ska var förtroliga med Honom
Jun 22 201522 juni 2015
Jun 02 20152 juni 2015
Apr 10 201515 april 2015 (Långfredag)
Feb 04 2015Detta är den Tid då er tanklösa generation behöver föda från ovan
Dec 08 2014Detta är min sista varning
Nov 25 201425 november 2014
Nov 17 2014November 17, 2014
Sep 09 20149 September 2014
Aug 04 2014Denna kärlekshymn utgiven till er kommer att leda er alla till ångerfullhet
Jul 29 201429 Juli 2014
Apr 27 201427 april 2014
Apr 08 20148 April 2014
Feb 17 201417 februari 2014
Jan 14 2014Budskap den 14 januari 2014
Dec 11 201311 December 2013
Dec 06 20136 december 2013
Nov 05 20135 november 2013
Sep 23 201323 september 2013
Sep 17 2013Budskap från Jesus Kristus den 17 september 2013
Maj 18 201318 maj 2013
Maj 15 201315 maj 2013
Feb 21 201321 februari 2013 - Personligt meddelande
Jan 11 201311 Januari 2013
Maj 22 2012Jag är Hoppets Port
Feb 03 20123 februari 2012
Dec 27 201127 December 2011
Dec 08 20118 december 2011
Jun 24 201124 juni 2011
Maj 18 201118 maj 2011
Maj 16 201116 maj 2011
Maj 09 20119 maj 2011
Maj 05 2011Berätta för Mitt folk och påminn dem ...
Apr 29 201129 april 2011
Apr 27 201127 april 2011
Apr 14 201114 april 2011
Jun 22 201022 juni 2010
Jun 17 201017 juni 2010
Mar 01 20101 mars 2010
Dec 14 2009Brådskande budskap som gavs kort efter bönen
Nov 28 2009Brådskande bön given på 24-årsdagen av Sant Liv i Gud
Aug 27 2009Ett budskap för 2009 års Pilgrimsresa till Grekland
Okt 05 20085 Oktober 2008
Jun 19 200819 Juni 2008
Feb 15 200815 februari 2008
Jan 07 2008Budskap från Vår Moder
Feb 08 20078 februari 2007
Nov 13 2006En bön om Ånger och Befrielse
Maj 31 200631 maj 2006
Apr 24 200624 april 2006
Feb 28 200628 februari 2006
Feb 13 2006 13 februari 2006
Jan 06 2006 6 januari 2006
Jan 05 20065 januari 2006
Jan 03 20063 januari 2006
Sep 23 200523 september 2005
Apr 26 2005Påsk - Tisdag Stilla veckan 2005 (26/4 2005)
Aug 20 200420 augusti 2004
Apr 12 200412 april 2004
Apr 09 20049 April 2004
Mar 02 20042 mars 2004
Feb 05 20045 Februari 2004
Dec 15 2003Mitten av December 2003
Okt 30 200330 Oktober 2003
Maj 31 200331 maj 2003 (häfte 110)

 
Budskapen
Kronologisk ordning
Alfabetisk ordning
Anteckningsböckerna
Senaste budskapen
Min ängel Daniel
Ladda ner budskapen
Online bok
Sök i budskapen
Ett utvalt budskap

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag är din Tröstare
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är Kärlekens Ande
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message