DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

19 Juni 2008

frid vare med dig; Mitt barn Jag är Den som uppfostrade dig till att samverka med Mig; varje punkt, varje uttalad stavelse kommer från Min Ande; Jag älskar Min Skapelse och Min Nåd överstiger mänsklig fattningsförmåga; Jag kan på Egen Hand uträtta allt detta arbete men Jag älskar att samverka och arbeta tillsammans med Mina skapelser; samtidigt ger Mina utvalda Mig glädje; de är Min glädje, den ljuva väldoften i Mina Gårdar men så även på jorden, ett tecken på Min Närvaro; Jag helgar dem medan de vandrar med Mig; ja, de är Min viloplats; Mina läppar skälver av rörelse när Jag ser hur de går fram i Mina blodfläckade Fotspår; det är trots allt Jag som gav dem livet!

Jag har gett dem liv för att de skulle vittna om Min Återuppståndelse och med det menar Jag att de bär fram Mig inför denna döda värld som en ärofull Konung som är redo att förlåta dem; Jag uttrycker Mig för dem på olika sätt, och hoppas på så sätt dra så många människor till Mig som möjligt; ja, Vassula, Jag fick dig att vandra genom eld, för att göra det möjligt att grunda Mitt Ord på dig; därför, neka Mig inget; har Jag nekat dig någonting? Jag har i sanning givit Mitt Liv för dig;

dotter, allt som du har offrat åt Mig med kärlek har Jag kunnat använda;

- Jag har befallt dig att meddela dem allt vad Jag har meddelat dig och skrivit; var inte rädd; utelämna aldrig en stavelse; några kommer att lyssna; andra kommer att göra sig lustiga över dig; åter andra kommer att säga emot dig och kämpa mot dig; förse dem alla med Mitt Budskap; de goda nyheterna måste spridas till hela jorden och Mitt Ord till världens ände; många kommer att återvända till Mig och överge sina missgärningar;

- Jag skall mäta varje själ med en måttstock; de1 har förvanskat sin vishet och med bedrägliga åtgärder har de valt bort delar ur Min Lag; men de kommer att skörda det de har sått; ingen kommer in i himlen som inte har sökt Mig; dessa som tillrättavisar Min Lag tillrättavisar Mig och de blir en styggelse2 för Mina Ögon; ic


1 Anglikaner som accepterar liberalism, inte de högkyrkliga eller de konservativa
2 2 Rom1: 18-32

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message