DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Konungarnas Konung, klädd i Majestät, alla makters Herre

28 november 2016

Min Vassula, genom Mina smorda Budskap har Min Nåd uppenbarats under alla dessa år och möjliggjort räddning för många av Mina barn; utan reservationer har Min Ära blivit manifesterad som aldrig förr i historien, den Helige Ande har frikostigt utgjutit Sig Själv över denna generation

Min Vassula, lita på Mig och lär att din enda ambition skall vara att sprida Mina Budskap vida omkring och att vara trogen Min undervisning; be hela tiden och tröttna aldrig på att skriva; då skall Jag fortsätta att ge dig Min Kärleksgåva; Jag vill fortsätta behålla dig i Min Konungsliga Festsal och med Min Egen Hand skall Jag fylla dig inför ögonen på dina förtryckare; smaka på den Kärlek Jag har för dig så att du kan säga:

“Föd mig med Ditt Bröd, förnya mig,
Din Kärlek berusar mig, lyft mig,
och tillåt mig att vila i Ditt Hjärta
och hålla Dig stadigt;

Din närvaro, min Herre och Konung
är som en pelare av rökelse,
ovärderlig i sin vällukt;

Din skapelses Brudgum,
hur länge vill Du dölja Ditt Ansikte?
låt mig inte vänta,
länge har jag väntat och önskat att få lyfta på Din Slöja
och uppenbara Din Gudomlighet;

Led mig alltid i Dina Fotspår,
O Universums Prins!
Din Konungsliga Spira är min ledstjärna;

Jag saknar fortfarande Vishetens Kunskap,
lär mig att överlämna mitt hjärta till Din Vilja
och mitt öra till Din Vishet;

när Du ler, ger Du mig Vin att dricka
från Din Mystiska Bägare, berusar och distraherar mig;
så lent är dess flöde!

Konungarnas Konung, klädd i Majestät, alla makters Herre,
tillåt mig att stanna i Din Konungsliga Festsal för evigt,
söka skydd under Dina Vingar;”

Ja, drick Mitt Vin och ät Mitt Bröd, och Jag vill alltid leda dig, för att se dig bära frukt; Mitt Hjärta berörs av detta nobla tema, res dig och ta emot Mina Välsignelser; Godhet och Vänlighet vill följa dig för Mitt Heliga Namns skull

lilla barn; som ditt hjärta önskar vill Jag råda över dig; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message