DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall ta hem Dig!

18 februari 2021

nyligen, alldeles nyligen hörde Jag litanior åtföljda av konstant
lovprisning för att påskynda Min återkomst, Min älskade; Jag är angelägen om att rädda Mitt folk från undergång, men se! Ecclesia
skall vakna till liv igen, praktfull och med människor som än en gång trängs runt Mitt Heliga
altare och som sträcker sig efter Min Bägare;

när du kommer för att presentera dig inför Mig, ska Jag erbjuda dig Livets Bröd och Vin; från den stunden skall Jag inte ignorera dina böner och Jag skall inte beröva dig Min Kärlek; din Mäktige Kung som offrade sitt liv för dig säger än en gång: Jag skall ge dig den trygghet du suckar efter; Jag ska föra dig hem till Jahves Hus där du alltid hört hemma; med hela sin församling närvarande kommer Jahve att ta emot dig och omfamna dig; den Helige ska sprida Sitt Ljus över dig medan du får njuta av Hans sötma;

hylla Mig, er Gud, som Mina änglar gör i Mina Heliga Gårdar, och dela inte ödet för syndare som förblir splittrade utan förena er i procession runt Mitt Altare, för ni är alla en för Mig!  ic

 

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message