DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet »

Välkommen till avdelningen för spiritualitet


"Detta har jag sagt er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den Helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er". (Joh 14:25-26)

Jag har verkligen anförtrott detta Budskap åt dig, eftersom Jag visste att du skulle ta väl hand om Mina Intressen; Jag sade att Jag har anförtrott dig detta Budskap; det här Budskapet lägger inte något nytt till Skriften; allt Jag har sagt i detta Budskap står skrivet i Skriften, men ni har ännu inte till fullo förstått vad som står skrivet; ni hörde Mig säga: Jag skall sända er Parakletos som skall vara hos er för evigt och leva i dem som älskar Mig, och lära er allt; Min Ande skall vara er Rådgivare och er Lärare; utan Honom kunde inte ens Mina lärjungar till fullo förstå Mig, inte heller Min undervisning; men den dag då Jag återvände till Fadern, sände Jag Parakletos till dem för att Han skulle påminna dem om allt Jag hade sagt dem medan Jag ännu var hos dem; Jag är helt beredd nu att återvända till er, men ni har ännu inte förstått hur och på vilket sätt; ändå har Jag inte talat i liknelser;

Budskap 10 Dec, 1995

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är Kärlekens Ande
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

6 januari 2006
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message