DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Hur du läser budskapen

Se också Vassulas Introduktion till budskapen

När du läser budskapen, börja alltid med Bok 1 eller Min ängel Daniel och fortsätt med nästa bok, så att du fördjupas i Guds kärlek till dig. Du kommer att förstå när du läser från början att Gud kallar dig till en innerlig relation med Honom.

Genom att läsa budskapen kommer man att förstå mycket mer av vad Bibeln säger. Detta har jag hört många personer och även präster säga. När man läser budskapen gradvis från början till slut, kommer de att väcka till liv en bättre förståelse om texterna i Bibeln, som vi för övrigt bör läsa dagligen. Du växer andligen och din kärlek till Gud tilltar.

Jesus bad mig att säga till dig att du skall ta bort mitt namn, Vassula, ur Budskapen och ersätta det med ditt eget. Du kommer att höra Honom tala dig, återuppliva din själ till att röra sig, längta och andas i Hans Härlighet. Gud kommer att dra dig kärleksfullt till Hans Hjärta, så att du inte längre tillhör dig själv utan Den som leder dig till att förenas med Deras Enhet (den Heliga Treenigheten).


Vassula

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Mina ord på dig är levande och de är Ande
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Den som fördömer Min Kyrkas Påve kan inte vara Min lärjunge
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message