DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen » Anteckningsböckerna »

Budskap ur anteckningsbok 1-6

Välj en anteckningsbok
1986 20 SepJag är Ljuset
1986 27 SepJag är din Återlösare
1986 28 SepJag är Vägen
1986 30 SepJag, Gud, existerar
1986 05 OktJag är inte utom räckhåll
1986 10 OktJag är Frid
1986 16 Okt Jag är fullt medveten om din förmåga
1986 22 Okt Jag Är din Lärare
1986 23 OktVilket hus behöver dig bäst?
1986 09 NovKorsfästelsen
1986 04 DecDu är ande och Jag är också Ande och Helig
1986 10 DecVar helig
1986 11 DecVill du vara helig?
1986 13 DecHelig är att vara som Jag är
1986 14 DecJag är din Tröstare
1986 15 DecAll Vishet kommer från Mig
1986 16 DecDu behöver förvärva Vishet
1987 08 JanVar Min Brud
1987 21 JanDu är fri att välja
1987 23 JanJag har utvalt dig till att vara Min budbärare
1987 24 JanSkulle du kunna älska Mig av dig själv?

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Mina ord på dig är levande och de är Ande
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Den som fördömer Min Kyrkas Påve kan inte vara Min lärjunge
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message