DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var Min Brud

8 januari 1987

frid vare med dig, Vassula; det är Jag, Jesus; Vassula, kom till Mig och lev i Mitt Hjärtas mitt;

Vill du ha mig, Jesus?

O det vill Jag! Jag längtar ivrigt efter dig; Jag vill dra dig till Mig!

Men jag är inte värd någonting,

Jag älskar dig som du är ... var Min brud, Vassula;

Hur skulle jag kunna det!

Jag älskar dig;

Jag förstår inte hur jag skulle kunna vara Din brud, Jesus.

Jag skall lära dig att vara Min brud, älskade;

Ska jag bära något tecken på detta, Herre?

Jag skall låta dig bära Mitt Kors; Mitt Kors ropar efter Frid och Kärlek;

Jag vill göra Dig lycklig, Jesus.

ge Mig glädje genom att aldrig lämna Mig, ge Mig glädje genom att älska Mig, ge Mig glädje genom att väcka Mina barn;

Till allt detta behöver jag Din styrka, särskilt när det gäller det sista!

se på Mig;

(Jag såg på Honom, Han utstrålade som en aura av styrka.)

Jag är Styrka; Jag skall hjälpa dig, var välsignad;

Är Du nöjd med mig? Det har jag aldrig frågat Dig förut.

Jag är nöjd med dig alltid när Jag känner Mig älskad av dig;

Jag önskar att jag kunde se Dig förkroppsligad!

be så skall du få; föröka din tro på Mig;

(Jag beslöt mig för att visa vad som skrivits för en katolsk präst här. Han fördömde det och sade att det var från djävulen och att jag skulle sluta. Jesus hade frågat honom om han ville bära Fridens och Kärlekens Kors tillsammans med mig. Jag sade honom det. Han sade att detta är något ont. Han gav mig dessa böner: den helige Mikaels bön, den helige Bernhards Memorare och Novena till Jesu Heliga Hjärta. Han sade åt mig att be de bönerna under de följande dagarna och se vad som hände. 1 Det gjorde jag. Jag lät min hand skriva och där stod: “Jag, Jahve, är den som leder dig.“ Fyra dagar i rad.)

Herre Jesus, jag har gjort som prästen ville, jag slutade upp att skriva förutom dessa fem ord, som kom fram efter bön. Jag hindrade Dig från att skriva för att lyda prästen. Nu vill jag fråga Dig, Herre: Varför, varför frågade Du honom, när Du visste vad som skulle hända, och vilka lidanden han skulle förorsaka mig!

Jag är med dig dotter, Jag frågade honom därför att Jag vill att han skall lära sig, Jag vill att han skall börja förstå Mina Rikedomar, Jag är Oändlig Rikedom!

“lär dig att Jag, Jesus Kristus, ger denna vägledning till Mina barn; det är Jag som leder Vassula; förkasta inte de välsignelser som Jag har gett; Mina budskap ropar efter Frid och Kärlek; Jag vill att Mina barn skall fylla Mina helgedomar; Jag vill att de skall vända sig till Mig, Jag vill att de skall leva heligt; Jag kommer för att lysa i denna mörka värld; Jag vill återuppliva dem och tala om för dem att Mitt Ord är Levande! Jag vill att de skall komma ihåg Mitt Ord som de nu åsidosätter; Jag vill påminna dem om hur mycket Jag älskar dem; Jag vill sätta deras hjärtan i brand, Jag vill säga dem att de skall älska varandra så som Jag älskar dem; Jag älskar dig, son, inse att genom att försöka stoppa Vassula, skadar du ofrivilligt Min Kyrka; Jag är Herren Jesus Kristus som du älskar; Jag vet att du gör detta i god tro, men det gjorde också Saul innan Jag kom och sade till honom, att det som han trodde var rätt inte var något annat än förföljelse mot Mig; du tror att den gåva Jag, Jesus, har gett Min dotter är av ondo; tro Mig, son, var inte rädd, för Jag säger dig igen att det är Min Vilja att Vassula skall lära sig av Mig; hon blomstrar nu och senare skall många förlorade själar mättas av hennes frukt; en dag kommer du att förstå, son; 2 Jag, Jesus Kristus, älskar dig;“

(När prästen hade läst detta, förebrådde han mig och sade att det var ont och vidskepelse.)

Jag vet; berätta om Mig genom att säga till honom: “vidskepelse är för dårar, inspiration är för välsignade barn; vidskepelse bär ingen frukt, inspiration bär god frukt som mättar många;”

fatta mod igen, dotter, Visheten väcker Mina barn; Jag, Gud, älskar dig;


1 Prästen hade bett mig att sluta skriva, så jag lät bli, men när jag tog en penna i handen, använde Gud min hand igen.
2 Förutsägelsen slog in.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message