DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är din Tröstare

14 december 1986

Jag är din Tröstare;

Säg mig, Jesus, vad är den här vägledningen bra för?

den skall leda många till Mig; den skall väcka Mina barn till att återvända till Mig, och läsa Mitt Ord;

Jag är er Gode Herde som kallar er till Mig; tro Mig dotter, se på Mig, se på Mig; Jag har uppenbarat Mitt Ansikte för dig; känn ingen osäkerhet, tro på Mig; har du glömt hur Jag arbetar? har du inte hört talas om Mina Verk, tillåt inte din tidsålder att förstöra dig; förbli som du är1 dotter; låt dem inte övertyga dig, nu när du är vaken och vistas i Mitt Ljus; stanna nära Mig;

Jesus, vill Du vara snäll och hindra dem, om de försöker göra det?

Det skall Jag; Jag skall inte låta någon förstöra dig; må de som har öron höra; var vaksamma för tiden är nära;


1 Lätt att övertyga mig om vad som helst! Sådana människor kallas naiva i våra kretsar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message