DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Bakgrund » En introduktion till budskapen »

En introduktion till budskapen

När Gud talar i dessa budskap lägger man genast märke till den hoppfulla tonen. Visst, Han tillrättavisar oss många gånger, eftersom Han är Fader, och liksom varje far visar sina barn tillrätta när de gör fel, så gör även vår Himmelske Fader det, men Han gör det med kärlek eftersom Han är Kärleken och Han skapade oss av kärlek till att ge ett kärlekens gensvar till Honom.

Dessa budskap uppenbarar Guds innerliga närhet till sina skapade varelser och vad Han ber oss om är att vi också skall bli förtroliga med Honom, så att vi lär känna Honom. Samtidigt påminner Han oss om att aldrig glömma Hans Helighet och att vi också behöver sann gudsfruktan.

Budskapen Sant Liv i Gud är en kallelse tillbaka till våra grundvalar och en påminnelse om Guds Ord och Guds existens. Som Gud själv sade till Vassula: "Säg dem att detta budskap inte är givet för att väcka sensation, utan för att få dem att inse behovet av omvändelse, hur allvarligt deras själstillstånd är, vikten av att förändra sina liv och leva heligt."

I dessa budskap finns en vädjan från Kristus till kyrkorna att förenas, särskilt när det gäller datumet för påskfirandet. Det finns många hänvisningar i budskapen till det stora avfallet som förutsetts av Paulus i 2 Thess. kapitel 2, och om upprorets ande som är så framträdande i vår tid. Denna upprorets ande har trängt in i kyrkan som rök och även influerat vissa biskopar och präster (katolska) att vända sig emot sin egen herde (Påven). Kristus kallar dem till att förbli lojala med Påven. Men segern över det onda är inte långt borta nu och de Två Hjärtana (Marias Obefläckade Hjärta och Jesu Heliga Hjärta) skall segra över denna ondska.

Vi uppmanas att erkänna Kristi närvaro i eukaristin (nattvarden) och att erkänna Maria som Guds Moder. Det finns över 5000 hänvisningar till den Helige Ande, och djupgående undervisning om den Helige Andes sätt att verka.

Gud ger oss profetiska budskap om Rysslands kyrka, där det sägs att Ryssland kommer att vara det land som skall förhärliga Gud mer än något annat land och att hon skall vara huvudet (andligt sett) över många länder. Men vad som är mest slående i dessa budskap är den ömhet som Gud visar oss när Han uppenbarar Sin oändliga godhet och nåd. Beskrivningen som Jesus ger oss av Fadern sammanfattar Hans porträtt: "Min Fader är en Konung, och ändå så moderlig, en Domare, och ändå så öm och kärleksfull. Han är Alpha och Omega, och ändå så ödmjuk."

I dessa budskap försöker Gud uppväcka det som är dött i oss. Därför utgjuter Han sin Helige Ande över oss för att föra oss tillbaka till Honom, till att leva ett sant Liv i Honom. Han lovar oss att det snart skall komma ett regn av Helig Ande över människosläktet, så som aldrig tidigare i historien, som skall förvandla hela jorden. Detta är det hopp som vi ser fram emot.

Det finns många bibeltexter från Uppenbarelseboken och profeten Daniels bok som har blivit förklarade till oss av Jesus Kristus genom dessa budskap.

Varför är Gud så angelägen att visa sig på ett så kraftfullt sätt i våra dagar om inte för att Han vill rädda oss? Som Han säger i ett budskap: "Jag ser ut över jorden idag och Mina ögon ser vad de aldrig önskat att få se, Mina öron hör vad Jag fruktade att få höra! Mitt fadershjärta sjunker ned i sorg. Jag skapade människan till Min avbild, men de har degraderat och idag har så många av dem antagit vilddjurets likhet! (djävulens). Mitt hjärta våndas, ty Jag ser till jordens ändar och vad Jag ser är inte efter Mitt hjärtas önskningar... er Fader härskar över allting, men inte över er frihet, och människan har förvrängt sin frihet..."

Detta är orsaken till att Gud vår Skapare åter måste ingripa i vår tid.

I de Två Hjärtana,

Vassula

Börja läs budskapen

 
Bakgrund
Kallelsen och Redskapet
Hur min ängel tog kontakt
En introduktion till budskapen
Multimediagalleri
Handstilen

Kallelsen och Redskapet
En sammanfattning av vem Vassula är, och vad "Sant Liv i Gud" är.
 

Hur min ängel tog kontakt
Vassula beskriver hur hennes skyddsängel Daniel tog kontakt från allra första början.
 

En introduktion till budskapen
En introduktion till budskapen av Vassula
 

Multimediagalleri
Se och lyssna. Bildgalleri, ljudklipp, videoklipp
 

Handstilen
Information om och bilder på den speciella handstil som budskapen skrivs med.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message