DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Profetism »

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 
 
Uppenbarelse och profetism
Artikel av Teol.Dr. Niels Christian Hvidt
 
 
Den kristna profetian och dess problem (del 1)
Kristendomen bär alltid inom sig en hoppets struktur
Intervju med Kardinal Joseph Ratzinger
 
 
Den kristna profetian och dess problem (del 2)
Del 2
 
 
Vassula Writes a Letter on Prophecies
(after the Tsunami disaster in SE Asia, December 2004)
 
 
The Foundations of the Earth Will Rock
September 11, 1991 prophecy
 
 
Ett varningsbudskap till världen och till USA
Länk till ett budskap från Jesus 7 februari 2002

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Vår Herres seger
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag skall sammanföra det Östra huset med det Västra huset
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message