DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Trolösa generation! ni har fördrivit Oss från era liv

18 juni 2018

Lord?

Jag Är; håll ditt hjärta fästad vid Mig, Jag kommer aldrig att överge dig i denna landsflykt; låt ding själ fortsätta att ta emot Mina ädla instruktioner för att öka din kunskap om Min Vilja;

tillsammans, Min duva, ska vi arbeta; arbete som ska ära Mitt Namn; Jag skall fylla dig med Min Helige Ande som ett olivträd fyllt av frukt; Min Fader valde dig innan du blev född; Han uttalade ditt namn innan du såg ljuset; och medan du var i moderlivet upphöjde Han dina dagar med förälskelse; idag sätter Vi dig på Vår Stig; Älska Mig och Min Fader, gottgör för alla dem som inte älskar Oss 1! gottgör för avfällingar och perverterade hjärtan! hylla Vår Helighet inför denna generation, Vår Mildhet och Ömsinthet, låt din röst dundra mot denna världens dövhet, för snart ska Jag komma och döma som en rasande storm; Jag skall rena världen och städa undan deras laster;

det är inte många som är medvetna om sina fel, få är medvetna om sina överträdelser; trolösa generation! Ni har fördrivit Oss 1från era liv; mästare i ondska, hur länge till skall ni fortsätta fly från Oss? i ert elände kan ni inte skilja er högra hand från den vänstra och ni gör anspråk på att se, och ni hävdar att jorden är er egen! vet ni vilket ord som är er undergång? när ni med arrogans hävdar att ”det finns ingen Gud”! det är Jag som har placerat er på den jord ni går på; men med ett enda ord kan Jag rycka upp er och kasta bort er… och Jag kan stänga Porten till Himlen för alltid för er; ångra er! och ni kommer att bli förlåtna och en dag kunna ropa med glädje: Gud är stor"

frimurarna strävar efter att förstöra det lilla som kvarstår av er tros murar, släkte, de överöser er med tomma löften och sår split mellan bröder; de skall få stå till svars för sina hemska brott; Jag lyssnar;

Herre, Du har gynnat mig på ett majestätiskt sätt,
ta bort deras skuld, för Du är en medlidandets Gud
ingen annan kan jämföras med Din Godhet och Din Förlåtelse;

Du är Herre över allt och ingen klarar av att motstå Dig!
ja, många har satt Din Ära under sin ära,
men Din Styrka råder över allt,
i dag går många omkring i Dödens dal, men,
om de gavs tillfälle att smaka sötman från Dina Gårdar
bara en gång skulle de utan tvekan lovprisa Ditt Namn!

allt Jag behöver höra är ett lojalt ångerfullt rop! ett villigt hjärta som söker Sanningen! har Jag inte närmat Mig många icke-troende? har Jag inte uppenbarat för dem att Jag Är den Jag Är? eller hur? Jag hade skurit bort dem 2 för en tid, men nu i Nådens tid, ympar Jag tillbaka dem till Vinstocken;

allt som existerar kommer från Mig; precis på samma sätt som Jag besökte och förvandlade dig kommer Jag att besöka dem som ännu inte åkallar Mig som sin Frälsare och Gud, och rädda dem; på så vis kommer även de att glädja sig över Min Kärlek och Min Nåd!

i slutet, Vassula, kommer varje knä att böjas inför Mig, och varje tunga skall prisa Mig som sin Gud den Helige… förbli trogen Mig din Gud; och fortsätt att ta hand om Mina Ärenden, Mitt barn;

och ge dig själv utrymme för böner; Min Ande gläds när Jag hör dina böner… Kärleken älskar dig; ic


1 Den Heliga Treenigheten
2 andra än Kristna

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message