DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

31 maj 2006

Vassula, Min Frid har getts åt dig - Mitt Hjärta brinner av längtan att ha alla herdarna församlade runt ett Altare; Jag brinner av längtan att få se dem betjäna Min flock i stället för sin egen vinning; Jag brinner av längtan att höra dem ge röst åt Min ömhet och Min rättfärdighet; att ge Mig en röst vad gäller allt som Jag har undervisat om; att visa Mitt folk omsorg med kärlek och ömhet; men i stället lägger många av dem på Mitt folk tunga bördor som de själva inte klarar och heller inte är villiga att lyfta, inte ens med ett lillfinger! men när det handlar om att göra sina kläder vida1

den dagen kommer att överraska dessa försumliga herdar när Jag höjer Min Spira i luften och frågar dem: "vem har ni förolämpat och vem har ni skymfat?" de kommer att svara och säga: "jag har aldrig någonsin smädat, inte heller har jag någonsin skymfat Dig, om det är vad du menar, Herre!""jo" kommer Jag att säga, "ni har skymfat Min Nåds Helige Ande; ni har gjort det till ert uppdrag att förfölja Mig, att skymfa Mig och att spotta på Mig; med hjälp av era hantlangare har ni kränkt Mig; ni har rasat mot Mig; genom er försumlighet och er brist på kunskap om Skrifterna har ni visat arrogans mot Mina budbärare; ni har varken känt igen Min Makt eller Min Barmhärtighet, och ni kallar det som är rent och heligt för ont! ni har i sanning skymfat Min Andes Verk! ni har satt ert hopp till Mammon, ni har verkligen syndat om och om igen...när den dagen kommer, kommer ni att ropa Mitt Namn, men Jag kommer inte att höra er;

Vassula, håll ut med sinnesro i hjärtat och hämta ny kraft; be till Fadern att förlåta dem alla så som Jag gjorde på Korset, då jag sade; 'förlåt dem Fader, för de vet inte vad de gör!' sprid Mitt Namn till Min skapelse; se hur Jag hungrar efter att få Mitt Hus att sluta fred och leva i frid och enhet?

förstå, Min duva, att från den tidpunkt då dessa budskap började spridas, så har städer byggts upp och broar har reparerats, men inte alla; Jag har fortfarande kvar att uppnå enhet på en enda bro, men denna världens härskare vägrade att ge upp; han placerade sitt rike på båda sidor om denna bro och ställde upp en befäst härskara på vardera sida för att blockera vägen; var och en som vågar närma sig bron och reparera den, gör mörkrets furste, denna världens härskare ursinnig; han börjar genast strida mot den som Jag skulle sända;

Vad kan man då göra för att avlägsna detta Hinder?

lägg fram din vädjan inför Mig, din Gud; be, offra och sök inte efter beröm och ära; fortsätt att se glad ut och lyssna till Mina Bud; Jag kommer att stärka dig i syfte att samla Mina herdar runt ett Altare; detta kommer att vara Mitt Verk; och du kommer att ha den Helige Ärkeängeln Mikael till ditt stöd; han är din skyddsängel liksom han är det för hela Mitt folk; han kommer att hjälpa dig så som han tidigare har gjort vid varje strid; han kommer att förgöra befästningarna som håller Min Kyrka uppdelad, och han kommer att bli framgångsrik; vad gäller dem som jagar efter ditt liv och som hoppas på att förgöra dig, så kommer de att förinta sig själva; Jag kommer att kullkasta deras rike med Min rena lära och Min trohet; Jag kommer att kullkasta Min fiende med dem som Jag nyss återuppväckt från graven; Jag kommer att kullkasta allt motstånd med Min Kärlek och Nåd; Jag kommer att tysta de onda med floder av Barmhärtighet;

Min syster, du har ombetts att erbjuda offer och det har du också gjort; i dag ber Jag dig att evangelisera om vad som stulits av fienden vilket är barmhärtighet och försoningens ande bland Mina herdar; Jag förmår inte vila förrän Jag ser Min Kyrka försonad och förenad...tillåt Mig att skriva Mina önskningar och instruktioner på ditt hjärtas skrivtavla och att lämna Min längtans suckar på din panna; påminn Mina herdar att förutom att samlas till bön eller samtal så behöver Jag se dem samlade runt ett Altare, och tillsammans med en röst fira: Liturgin; vi, oss? alla Enhetens sädeskorn skall spridas!


1 Jag tänker på att ’gå upp i vikt’

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message