DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall sammanföra det Östra huset med det Västra huset

9 februari 2016

Herre, min Gud, många gånger har Du sagt till oss att Du är känd för att störta riken, känd för att jämna städer med marken när de provocerar Dig och hindrar Din väg till Ditt folk; med all respekt för Din Helighet, Du har nu sagt detta i mer än 30 års tid, att vara tålmodiga i väntan på förlossningen, att Din Triumf ska komma och att ’inget land föddes på en dag’ eller ’ingen stad byggdes på en dag’, som en förklaringar på att vänta och ta det lugnt; men efter 30 år så måste väl ändå staden redan vara byggd, och säkert har landets invånare blivit 30 år; plus deras barn?

Vassula, har du rätt att vara otålig?

ondskan brer ut sig, vi blir förföljda;

skall Jag redan nu radera ut livet på tre tredjedelar av jordens innevånare från jordens yta för att uppslukas i Min Eld? eller skall jag hellre avvakta?

Herre, ser Du några som helst tecken från oss att avsäga oss våra synder och ångra oss?

Jag håller tillbaka Min vrede,

hänger den på en skör tråd?

nej, den hänger på de hjärtan som ångestfullt ber för världens omvändelse och som erbjuder Mig offer av kärlek; och som följer Mina Blodstänkta Fotspår; dessa själar har överlämnat sig själva helt och hållet, till både kropp och själ, för sina landsmäns välmående och för omvändelsens skull; Jag skall besöka er snart, men att skicka en för tidig Dom kommer inte att vara bra för någon; emellertid, Min Dom genom Eld är inte långt borta; Jag har inte lagt Min Dom på hyllan! Min Dom kommer att frigöras; du förstår Vassula, människans hängivenhet är begränsad, så även tålamodet, båda räcker inte längre än till den egna sfären, men min medkänsla omfattar allt som lever; mod! tålamod! det kommer du inte att må dåligt av!

Herre, skapa fred i världen, skapa enhet i Ditt Hus och försoning;

se, för Mitt Heliga Namns skull skall Jag sammanföra det Östra Huset med det Västra Huset; har Jag inte sagt dig det förut?1Jag har sagt dig att du kan räkna dig själv som välsignad för snart kommer Min Fader att göra ett mirakel inför dem som söker enhet, en seger som aldrig tidigare uppnåtts; det är resultatet, dotter, av de hjärtan som uppriktigt bett om enhet, ja! Guds ynnest ska snart visa sig….

därefter skall Mina Murar återuppbyggas, uppresas på samma sätt som de var en gång, och du, Mitt lilla skott från det Östra Huset, stå fast, var som en diamant innefattad i Min Krona; ingen kan vara mer sann i sitt ord än Jag, Jesus Kristus, som är Sanningen; Dela Min Vänskap och var inte som ett hinder mellan dig och Mig; Jag gläder Mig i din närhet till Mig; hedra Mig och fortsätt vara trogen din mission att påminna länder om Min överflödande Kärlek, Min oändliga Nåd, och Min Ömhet; förhärliga Mig...

bed och älska Mig; Jag, Jesus är allt du behöver; ic


1Budskap från den 2 juni 2015

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message