DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

6 januari 2006

Herre Jesus Kristus Du är
glädjen i mitt liv,

minns, Mitt Barn, Mitt Kors och lösensumman som betalades för att rädda och befria dig till att få njuta av Evigt Liv; även om du inte kan uttrycka hela din glädje och din kärlek till mig i ord, så prisar ditt hjärta Mig var gång du kommer till Mig i ringhet; Vassula, Jag sa en gång till dig att när du omfamnar Mig, så omfamnar du även Mitt Kors; kom närmare Mig och dela något av Mina lidanden; att uthärda Mitt Kors är en välsignelse; du och andra verkar inte förstå till fullo att detta är tecknet på att Jag, Gud, vilar i er; förstår ni vilket privilegium? Gudomen som finner vila i sin skapelse? stanna kvar i din Skapares och Brudgums förtärande omfamning och lägg åt sidan alla dina bekymmer, frestelser, misslyckanden och krämpor, smärtor och oro, ge dig hän åt lycksalighet och glömska, överlämna dig åt tystnaden och fokusera på Mig, din Gud och ditt Allt; Jag är Allt; vid Min omfamning kommer din själ att erfara Mina dolda mysterier;

Jag gläds åt din intighet, barn är min glädje; förbli i Mig och släpp aldrig taget; och när människor konfronterar dig och säger alla slags oetiska saker, och motsäger dig, sårar dig, tillrättavisar dig med sitt gift, minns Mig, minns Mitt Lidande, kom ihåg vad Skriften säger om Vinstocken och dess grenar; de grenar som höggs bort blev borthuggna eftersom de inte förblev i Mig; de som höggs bort från gemenskap med Mig på grund av sin torrhet hade inte förstått vare sig Sanningen eller Min Rikedom; genom denna andliga död och i sin tomhet förtrycker de alla som är nära Mig och som Jag har gett fördelar; du förstår, Jag har låtit dig följa de uråldriga spåren av Mina profeter, Jag har talat till dig med mystikens språk, utsmyckat dig med gåvor för att uttrycka Mina Ord genom kärlekssånger; väglett dig genom kontemplativa metoder, skänkt dig dragningen och ivern för det goda och önskan att skänka Mig glädje; Jag gav dig något som överstiger varje förstånd och det är: att samtala med Mig med sådan rättframhet närhelst du önskar; därför kommer dina motståndare som behandlar dig fientligt och som förargar Mig att bli dömda med stränghet av Mig; dessa saker är alltför svåra för deras förtorkade tillstånd; de liknar de där grenarna som behövde bli kastade på elden; eftersom de hade vägrat att ta emot den rika saven från själva Vinstocken så vissnade de och förmår ingenting; ja, de kommer att bli ihopsamlade av Mina Änglar och kastas på elden för att brännas;

och du, dotter, Jag kommer med fullkomlig rättvisa att återbetala med samma mynt till de som skadar dig och Jag kommer att belöna dig för att du stått ut med orättvisa förföljelser för Min Skull; du ska veta att Jag skrivit Mitt Namn över hela dig så att du kommer att kunna fortsätta att med tapperhet och värdighet stå upp emot gisslet som utdelas av dina förföljare, som i själva verket är Mitt Kors förföljare; Jag välsignar dig och ger dig Min Frid ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message