DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag gjorde en Ny Sång till dem för att spelas på Kärlekens strängar

7 september 2018

Mitt barn, idag vill Jag försäkra dig om Min eviga Kärlek till dig; Mitt Hjärtas lilja, Jag är din själs Väktare som beskyddar dig från syndarnas öde, till att leva ditt liv utan skuld, Jag har andats in liv i dig för Jag har inneslutit dig i Mitt Hjärta; gläd dig över detta! Lyssna till Mitt Ord och följ Det, så att du inte går vilse; Ordet är Liv; om du följer Mitt Ord håller Ordet dig borta från att synda, men om du skulle råka synda är Fadern din förespråkare, Jag är Den som tar bort dina synder, så lyft din blick och se på Min Härlighet, se på Min Suveränitet, beskåda Himlarna, se sedan på Vem som är Författaren av dessa Budskap;

på Domens Dag skall Jag döma alla i Min Domstol, Jag skall skilja synd från dygd, ond från god; på den skalan ska Jag sedan lägga till den kärlek du har visat dina medmänniskor och Mig, Jag skall räkna varje grad av renhet, varje ord av kärlek, varje rop av ånger, allt detta kommer Jag att värdera noggrant; varje själ kommer att stå inför Min Tron, män och kvinnor från alla slags folk, nationer och språk; Änglar av olika slag kommer att vara närvarande i Min Domstol;

Jag säger dig sanningen, tidsålder, du har inte mycket tid kvar till ditt beslut om att ödmjuka dig inför Mig, varje handling du utför, varje dålig eller god tanke skrivs ned i Sanningens Bok; om någon beslutar sig för att gå med Mig och hålla fast vid Mig kommer Jag att beskydda dem på livets väg och Jag skall leda dem till säkerhet: Hem! Ja! Himlen är ert slutmål, Himlen är ert sanna Hem! Hemma kommer du att känna Min Frid och att det är din tillhörighet, du kommer att känna trygghet; du kommer att förstå att du alltid har hört hemma där; din själ kommer att känna sig omsluten av Mina Armar, i Min Omfamning för evigt;

dessutom, kommer du att inse att Jag är Din Make! så Jag säger till alla: slösa inte bort din tid i denna övergående värld, för din livslängd är över på ett andetag; varje själ kommer att försvinna den ena eller andra dagen; medan era dagar i Himlen varar för evigt; där räknas inte dagar; kom därför ihåg att ni är alla söner och döttrar till den Allra Högste, gör er därför inga gudar av materia för att avguda; Jag är alltid redo att vaka över er som en fåraherde, med ömhet, och med medkänsla vill Jag visa er vägen;

åh, Vassula! smord av Min Hand, som Jag gett ett änglalikt uppdrag, Din Fader och Jag gläder oss över din hunger efter Oss, det är därför som vi har uppenbarat Oss Själva för dig och tillgodosett din hunger och för att leda dig på en stig av safirer, doftande av myrra och rökelse;

och lyft dina ögon och möt Min Blick, Min Blick som reparerar alla brister, allt tvivel och varje rädsla; när dina ögon möter Min Blick, kommer du att se in i en Oändligt djup turkos ocean av Kärlek, du kommer att se rakt in i Min Kärleks djup, Min Kärlek, din Gud;

Min älskade, gläd dig över att Jag har fyllt din mun med denna Nya Sång, en Sång om Förlåtelse, en sång om Nåd, om Kärlek, en sång om Ömhet och Hopp, en sång om Visdom, och om Renhet, en Sång om Sanning och Trofasthet att sjungas runt om i världen så att allt levande må höra dess ljud och bli helade;

bergen, dalarna, floderna och sjöarna och alla som lever under denna himmel kommer att veta, när de får höra, att den Gud de hade glömt har aldrig glömt dem; Kärleken kommer att stå vid deras tröskel och vänta på att de överlämnar sig; om de vill öppna dörren till sitt hjärta kommer Jag att berätta för dem att Jag har skrivit en Ny Sång för dem att spelas på kärlekens strängar, det ger seger åt Mig men trygghet åt dem; så länge som de är villiga att följa Oss ska Jag inbjuda dem till perfektion, till att fullkomnas i Oss;

be, Vassula, att de lägger märke till Mina Ord och att Jag tillåts öppna deras ögon, Kärleken älskar dig…ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message