DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det är Min Rättvisa som verkställs

17 maj 2021

dotter, Jag ger dig Min Frid!1

Du vet kära Jahve, jag tänker på Dig hela dagen lång; jag tycker om att prata om Dig med mina vänner men också i församlingarna och berätta för dem hur väldigt faderligt mild Du är, med ovillkorlig kärlek; Din kärlek är bättre än livet självt och jag påminner dem om att den enda vilan för vår själ är att acceptera Dig i våra hjärtan;

 vägled varje varelse till Sanningen, lär dem varsamt som Du gjorde med mig och håll dem borta från frestelser! 

Min dotter, Jag lyssnar till de fattiga i anden och till de låga; Jag gläder mig åt dessa hjärtan! citadell! Mitt citadell! låt dig inte avskräckas av dagens situation, alla nationer ligger nu inför Min Nåd; Min vrede är över dem; upphöj din ande, tillåt Mig att andas ut Min vrede på denna perversa generation, tillåt Min Hand ligga tungt över dem för de har gjort Mig orätt och i sitt inre lastat synd på synd över sina huvuden;

det är Min Rättvisa som verkställs!

både Barmhärtighet och Vrede tillhör Mig, för Jag har Makt att förlåta och att utgjuta vrede; Min Nåd är stor, men Min stränghet är lika stor...;

var uppmärksam! om en dag eller två 2   skall Jag gå förbi er, generation, och Min Röst skall höras i hela universum som åskans dån, ni ska omringas av svarta moln och många stjärnor ska falla, gnistrande blixtar kommer att ses och höras av alla, även till de mest avlägsna platser; nu räcker det! Jag har hållt inne Min vrede tills nu, väntat och observerat; men nej, inte ett ljud om ånger har hörts, ingenting!

denna jord förbereddes och var en gåva till er från Mig, så att ni skulle vara lyckliga och leva tillsammans i harmoni, men se, vanära, vanära, skam! ondskan har förblindat er; Jag är inte nöjd med er, generation; både goda och onda kommer att lida lika mycket; denna generation ger aldrig upp sina förvrängda vägar! är ni syndens avkomma? utsvävningar och meningslösa mord på spädbarn fortsätter ni med, och så kommer ni för att blidka Min vrede? Jag ska hämnas de dräpta spädbarnens blod, Jag ska hämnas deras blod; se hur forna förutsägelser slagit in?

och nu förutsäger Jag att Min Son, Jesus Kristus, mycket snart är redo att besöka denna jord; Han ska visa sig och skipa Rättvisa i denna generation; Han skall jämna alla med marken som har fört krig mot Mig; sann Rättvisa skall återupprättas på jorden; tiden för er frälsning är snart hos er...;

historien upprepas: när jordens invånare bara ägnade sig åt mened, slakt, stöld, äktenskapsbrott och gudlöshet, ingrep Du, för deras eget bästa

 Jag är Barmhärtighetens Gud och är också känd för att benåda brott;

visa då Barmhärtig mot denna generation, för vi vet vilken glädje Du känner över att visa Din Barmhärtighet; vi vet att Du inte vill bli sedd med en blixt i handen redo att kasta den på oss och slå ned oss

låt Mig avbryta dig, om, om du bara visste hur Mitt hjärta blöder; om du bara kunde se sorgen i Mitt Ansikte och hur jag sörjer denna generation, och hur jag tycker synd om alla dessa eländiga!

I Esters bok, 5:11 står det att kungens hjärta var kallt och hänsynslöst så till den grad att Esther fruktade honom mycket, särskilt när hon var tvungen att träffa honom för att be om en tjänst, står det: "men Gud förändrade kungens hjärta"... som du vet, Du kan ändra hjärtan och så kan Du förändra hjärtat hos dem som förolämpar Dig!

 Jag sade till människan: det är vist att frukta Herren; förstår du? – det innebär att undvika allt ont! Jag ska frälsa de eländiga ur deras elände; Jag använde ångest för att öppna kungens ögon…

Jag älskar Dig, Jahve, och jag vet att något gott kommer ur detta!

  Jag gläder Mig alltid åt ditt hjärtas uttryck! gör dina plikter och överlåt dessa frågor till Mig; vad Jag behöver av dig är att du ber, påminn Mitt folk om att böner är ett vapen för att segra över ondskan!

Jag ger dig Mina välsignelser, barn!


1 Fadern talade

2Guds tid - Guds tid är inte som vår tid

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message