DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

13 februari 2006

Herren är trofast för Han ger mig kraft
och skyddar mig från det onda,
Han är min andes högsta Glädje,

och du, Min älskade, är Min dyrbara själ, Min prydnad och kransen på Mitt Huvud;

Herre, Du har fostrat mig med Kärlekens band,
Du har tagit bort min skuld
och uppenbarat Ditt Heliga ansikte för mig,
Du har bytt ut min vilsenhet
mot lidelse för Dig;

Lycklig den människa vars brister har förlåtits
och vars synder har utplånats;
de ska erhålla Kärlekens gåva!

Mitt Hjärta rördes av din så utarmade själ; Jag hade funnit en plats i ditt hjärta där Jag kunde vila Mina Fötter och finna återhämtning i dig; Jag förvandlade dig från en håglös nomad till en fridens boning; Jag har samtalat med dig ända fram till denna dag och timme och har skänkt dig glädje, lycka och tillfredsställelse; du förstår Vassula, Jag uppenbarar Mig själv på dig för att visa människorna vår förening; för att visa de blinda att Jag bor i dig och att du är i Mig; och för att uppfylla Mina ord om att det enda tecken Jag skulle ge för att bevisa att Jag är Författaren till denna uppenbarelse, är du, dotter; Kärleken älskar dig; Kärleken kom till dig på detta sätt; vilken glädje Mitt Hjärta erfor när du besvarade Mitt Rop; luta dig mot Mig och lita på Mig; Jag kommer aldrig att överge dig; Kärleken älskar dig;ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message