DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Röst kommer att höras även av de grövsta av människor

21 augusti 2018

Herre, du har rört vid våra hjärtan med Din Nåd
och Ditt Förbarmande när Du såg från ovan på vårt elände

Du har inte slagit ned oss med Din Spira,
Din Kungliga Spira, Rättvisans Spira,
Du skonade oss genom att sända oss
Ditt Tema om Kärlek och Vänskap;
ett Kärlekens- och Nådens Poem

Du har anförtrott mig med detta Poem,
till förtret för de visa, genom att göra mig till Din skrivare,
för att skriva ned Ditt Diktverk,
vår Tids Ode;

många har glömt Dig, min Gud,
trots det har Ditt Hjärta alltid varit med oss,
Du har aldrig vänt bort Ditt Ansikte,
istället är Du nådefull och mild
Du böjde Dig ned från ovan,
öppnade Dina Läppar och Dina Ord,
föll som dagg som fuktade Dina barn...

dotter, Jag sade: Jag vill stiga ned till dem på detta vis för att uppvakta dem i vetskap om att Jag skall vinna deras hjärtan; från att ha haft ett oförskämt språkbruk kommer Min nåd att höja dem och vända deras ondska till floder av kärlek; Jag skall utföra häpnadsväckande handlingar, för att visa Min räddande hand; Min Röst kommer att höras även av de grövsta människor, Mitt Ljus skall sändas ut till de mest avlägsna platser till ett folk som aldrig känt till Mig eller hört talas om Mig; Mitt Ord kommer att vara musik i deras öron, och de kommer att fröjdas över Min Frälsande Rättvisa;

Herre, Din Nåd har knutit oss samman med Dig;
för vi har bevittnat så många under genom Din Hand,

jag älskar när du omsluter mig i Dina Armar,
jag känner mig säker och hemma i Jahves hus,
och när jag är innesluten i Din famn,
även om jag går förbi nattens rädslor,
påverkar de mig inte,
för min själ vilar i tryggt förvar i Dina armar...

Jag Är trogen mot de trogna; Jag skall alltid stödja dig och vaka över dig! Jag skall aldrig låta dina fötter avvika från den stig Jag stakat ut åt dig; Jag är din Herre klädd i Rättrådighet; ditt hjärtas glädje, eller hur? alla himlar förklarar Min Härlighet! klädd i majestät och ära, Jag Är insvept i en skrud av Ljus;

lade du inte märke till hur Anden rörde vid dig vid Min grynings närmanden till dig? Kommer du ihåg när du kallade Min Fader för ’pappa’?

jag minns tydligt det där extraordinära ögonblicket av Ljus!

ingen människa hade kunnat uppenbara för dig denna sanning och uttrycka den med ord av glädje, om den inte blivit avslöjad för dig av den Helige Ande som skickade bort demonerna; Min Fader och Jag fröjdade Oss, för då visste Vi att Vi skulle kunna plantera Vårt Ord i ditt hjärta; Visdomsord, Ord sötare än honung;

du lärde dig dygd och rättfärdighet av Oss, och Vi började upprätta ordning i ditt liv för att utvidga det till många andra; sedan blev Jag din Heliga Följeslagare som aldrig vek från din sida! Kunglig och Helig skrift skulle leda och forma din handstil 1 även om Vi visste att det skulle leda till att stackars, små själar;2ville jaga dig frenetiskt, deras falska dom återvänder som glödande kol på deras huvuden; Mitt Hjärtas juvel, du har samlat juveler i Min Hand varje gång du sagt ’pappa’ till Din Fader i Himlen!

Gud är vår Fader i Himlen,
Abba, eller pappa är vår Klippa;
den själ som kommer till Honom i tillit,
känner sig säker och hemma;
vila alltid i Gud allena,

må jag hitta rätt tankar och ord
i Din Närvaro Herre!

påminn dem också att Mina Stigar är kärlek och sanning för den som håller sig till Mitt Ord och Min Lag; förbli lojal till Mig, dotter, uppenbara Mig för alla nationer och ge ingen uppmärksamhet till dem som skrytsamt skärskådar dig dag och natt, lämna dem till Mig, Min Fader och Jag välsignar dig; Kärleken älskar dig; ic


1 denna form av skrivstil
2 trångsynta personer

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message