DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du skall vara mitt nät

22 oktober 1987

(Klockan 2.30 på morgonen vaknade jag med mun och läppar torra som pergament av törst. Jesus sade till mig: “stig upp och drick nu, två dagar har gått.“ Jag gick och drack lite vatten, inte mycket, för jag kunde inte tåla det.

– Denna morgon var min själ sorgsen bortom allt förstånd och längtade efter Honom. Varför har Han uppväckt mig och ändå nekat mig privilegiet att vara bland dem som bor i Hans hus? Om de visste hur privilegierade de är! Och jag som fått denna längtan, men förhindrats att gå in och vara omsluten av Hans Frid, och som istället måste leva i exil och bland så många frestelser...)

O dotter! Min Själs välsignade, Mitt Hjärtas välsignade, från Mitt inre strömmar även Min smärta fram; men, Vassula, Jag har skapat dig till att vara bland människor och vara tillsammans med dem; Jag älskar dig outsägligt, ja med en tillgivenhet som liknar dårskap; Vassula, ynklig bortom all beskrivning, offra dig, älskade, och var mitt ibland elände och gudlösa människor, ty du skall vara Mitt Nät; låt din Helige Fader glädjas över din fångst; låt Mitt Hjärta denna gång uppfyllas av glädje; dra själar till Mig;

spara dina tårar så att det finns några kvar när dina öron nås av de skändligheter som sägs om Min Moder!

Jesus, tillåt inte deras tunga att uttala några skändligheter.

Vassula, Jag, Herren, skall förlåta dem, för de vet inte vad de säger;

Kommer de någonsin att lära sig, Herre?

alla kommer att lära sig, varenda varelse kommer att lära sig, förutsatt att de lyssnar; låt Mig besvara den fråga du bär på;

Men Herre, Du säger “förutsatt att“, det betyder att det kommer att finnas de som inte lyssnar.

till Min stora sorg kommer det att finnas de som tillsluter sina öron! de som vägrar att höra kommer inte att skonas denna gång; kom nu, stig upp och följ Mig;1


1 Jesus stod bredvid mig och ville att jag skulle resa mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message