DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du har fallit lika djupt som Sodom

10 mars 1988

Jesus?

Jag är; frid vare med dig; är du villig att fortsätta arbeta för Mig, Vassula?

Ja, jag är villig att fortsätta om det är Herrens önskan.

Jag är Herren, lilla barn; det är Jag, Jesus, som ger dig föda; Jag vill att du skall försköna Min trädgård; Jag vill att du skall återuppliva Min Kyrka; följ Mig så skall Jag handla i dig och genom dig; släck Min törst;

altare! Håll Min Låga brinnande för att värma dessa isande vindar som har trängt in i Mina barns hjärtan; O tidsålder, du har fallit lika djupt som Sodom! och din avkomma liknar Kain! så få liknar Abel; din tidsålder har blivit förhärdad i hjärtat, vet du varför, skapelse? därför att Kärlek fattas hos er; ni har glömt Mig och ni tror inte på Min Försyns Verk av idag;

ja, skapelse ... borta är den dygdens tid då välsignelser välkomnades; Fördärvets Tidsålder, Jag skall återuppliva dig! Jag skall ingjuta i era döda hjärtan Min Sav, som kommer att bota er! O vad Jag älskar er alla!

skriv;

Ja, Herre.

(Gud lät sårad och sorgsen. Om Han inte var Full av Barmhärtighet och Mildhet kunde Han lätt ha låtit sin vrede drabba oss och gjort slut på oss. Men i Sin Gränslösa Barmhärtighet och Ofattbara Kärlek visar Han oss förbarmande, förlåter oss och helar oss.)

ja, Jag älskar er alla trots det ni nu har blivit; kommer Jag någonsin att överge er? aldrig!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message