DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Detta är Min Nåds sista dagar
Mitt Kors skall föra er till helighet och till ert rum i Himmelen

28 maj 1992

(Detroit, Michigan.)

Vassula, låt ingen ta ifrån dig den belöning Jag har gett dig, Jag Är framför dig;

be för de högmodiga som dömer Mina Verk; 1 de har ingen kärlek till Mig inom sig; dotter, ära Mig genom att förkunna Mina Budskap i alla dessa församlingar; mycket kort tid återstår; detta är Min Nåds sista dagar, så håll er vakna, var vaksamma; ge inte Satan något fotfäste; låt inte er ande döma förhastat; gör er fria från småaktig kritik så att ni inte blir dömda på Domens Dag;

Jag är världens Ljus; var beredda, för Jag kan komma till ert hus när som helst nu; från himlarna, från Min konungsliga Tron, skall Jag snart stiga ned i er fasansfulla natt, små barn; Frid, Jag ger er Min Frid; var tålmodiga bara en liten stund till och fortsätt att förhärliga Mig med er kärlek; Jag älskar er alla; av hela Mitt Hjärta älskar Jag er;

ni är alla Min säd; Jag välsignar er, och lämnar Min Kärleks Suck på era pannor;

29 maj 1992

(Detroit, Michigan)

Jesus?

Jag Är; öppna ditt hjärta och ta emot Mig;

säg till Mitt folk att Jag snart skall komma till dem; på den Dagen kommer varje invånare i denna värld att veta att Jag Är den Jag Är; be för dem som tvistar om det du undervisar; be och låt inte era hjärtan döma dem; ha tro på Mig och lita på Mig; Kärleken är nära er; förhärliga Mig genom att återställa frid där oenighet råder, kärlek där hat råder; efterlikna Mig, er Herre, i denna mörkrets tidsålder; omfamna Mitt Kors; Mitt Kors skall föra er till helighet och till ert rum i Himmelen;

Kärleken skall omfamna er;


1 Jesus syftade på motståndet som visade sig i Detroit. Där fanns en viss liten grupp människor som anklagade mig för att höra till ”new-age”. De kom under alla mina möten för att ”bojkotta” mötena och delade ut flygblad till alla med en artikel mot mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message