DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du bedårar Mig med ditt ”ja”

13 juni 1990

Min Jesus?

Jag är; det är Jag, din Jesus; kyrkan skall återuppväckas av Mig! inte av er, människor! Jag är Han som skall lyfta upp Min Brud; vill du fortsätta att vara Min budbärare trots förföljelserna?

Ja. Jag vill, min Herre.

känn hur Jag jublar varje gång du säger ”ja!” Jag behöver dig inte, som du vet, Jag är tillräcklig i Mig Själv, men du bedårar Mig med ditt ”ja” i din svaghet! din oförmåga utmanar Min Styrka och gläder Min Själ; din svaghet och ditt elände överväldigar Min Förlåtelse och från Mitt Hjärta utlöser du Förlåtelse i dess fullhet;

bli kvar nära Mig, Mitt barn; du behagar Min Själ; Jag är din Borg; var på din vakt, Min lilla, för bland dem som närmar sig dig finns spåmän och falska profeter,

Vad ska jag göra, Herre?

håll Mina Föreskrifter ...

Kommer Du att skydda mig från dessa, Herre?

du kommer att leva tryggt och Jag vakar över dig i säkerhet; Jag skall fortsätta, Mitt lamm, att bära dig på Mina Skuldror; var fridfull;

14 juni 1990

Jag är Klippan;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message