DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen » Alfabetisk ordning »

Alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

 • Människosläktet bedrövar Mig ända till döds
 • Människosonens Tecken
 • Maria är Himmelens Drottning
 • Marias Dygdiga Jungfruliga Hjärta, visa förbarmande med Dina barn
 • Medan du talar blir Jag förhärligad
 • Meditera över Min Närvaro
 • Meditera Rosenkransen
 • Medlidande och Kärlek uppenbarar sig för mänskligheten
 • Men kom alltid tillbaka till Mig
 • Min Ande kommer att leda dina steg
 • Min Återkomst är mycket nära (budskap till Indien)
 • Min Återkomst är nära
 • Min avkomma, Jag är din Abba
 • Min Bägare smakar bittert
 • Min Barmhärtighet är Oändlig och Mitt Medlidande likaså;
 • Min barmhärtighet är stor, men Min stränghet är lika stor
 • Min Barmhärtighet över er är Stor
 • Min Dygds Kungliga Spira
 • Min Fader gläds åt barn
 • Min Fader skapade er av kärlek
  Min Lag är Kärlekens Lag
 • Min Faders Ande hädas ständigt
 • Min glädje har Jag i varje rent hjärta
 • Min Gudomlighet förvandlar dig
  Kärleken skall komma tillbaka som Kärlek
 • Min härlighets krona skall bli Mig given från Öster
  Förena Påskens datum
 • Min Helgedoms Murar skall åter byggas upp
 • Min Heliga Svepeduk är verkligen äkta
 • Min Helige Ande
 • Min Helige Ande skall komma till er räddning
  Det skall komma en andra Pingst
 • Min Helige Ande skall leda er på samma sätt som Jag ledde Mina lärjungar
 • Min Helige Ande skall utgjutas också över hedningarna
  Mina Nådegåvor över er kommer att mångfaldigas
 • Min Helige Ande skall vara närvarande
 • Min Helige Andes sju gåvor
 • Min himmel finns inom dig
  Gottgör för dem som gör det bittert för Honom
  Måste Jag uppenbara Mig med vrede?
 • Min innerliga önskan är att Väst och Öst möts
  En folkräkning kommer att äga rum utan att Jag har rådfrågats
 • Min Kärlek är Oändlig
 • Min Kärlek kommer att uttryckas som musik, som poesi och dygd
 • Min Kärlekshymn skall växa till en flod och denna flod skall växa till ett hav av Kärlek
 • Min Kropp är stympad
 • Min Kropp värker av brist på Kärlek
 • Min Kungliga Plan
 • Min Kyrka behöver upplivas
 • Min Kyrka skall bli En
 • Min Kyrka skall vara En
 • Min Kyrkas stora prövning
 • Min Lag är inte svår att följa om ni verkligen älskar Mig
  En bön
 • Min Lag är Kärlekens Lag
 • Min Moders Hjärta är förenat med Mitt Heliga Hjärta
 • Min Närvaro är också ett Mysterium
 • Min Närvaro i Eukaristin
 • Min nya Kärlekssång
 • Min önskan är att ge mer av Mig Själv till dig - Mitt Hjärtas Skatter
 • Min Plan är att rädda er alla
 • Min Röst kommer att höras även av de grövsta av människor
 • Min Skapelse är döv
  Upprorsmannen
 • Min skapelse måste varnas
  Främja Mig, fjärma er inte ifrån Mig
 • Min törst efter de stackars själarna är stor!
 • Min Undervisning är riktad till er alla
 • Min vän, Min lilla vän
 • Min vrede är lika kraftfull som Min förlåtelse
 • Mina barn är hungriga
 • Mina barn har vänt Mig ryggen
  Gör inget ont så kommer ondskan inte att drabba er
 • Mina blommor behöver vattnas, annars kommer varenda en att förgås
 • Mina Budskap är böner
  Din Jesus; Jag Är
 • Mina Budskap är Min gåva till er alla
 • Mina Egna känner Mig
  Lydnad mot Mig, din Gud, går före lydnad mot människor
  All hängivenhet till Min Moder behagar Mitt Hjärta
 • Mina får är skingrade
 • Mina fiender förföljer dig men i verkligheten är det Mig de förföljer
 • Mina Mysterier
 • Mina Mysterier skall förbli Mysterier
 • Mina ord på dig är levande och de är Ande
 • Mina Profeter
 • Mina profeter är också en del av Min Kropp
 • Mina vägar är ljuvliga vägar, Mina stigar leder till evigt Liv
 • Mina Vägar som är milda, kärleksfulla och fullkomliga
  Be för världens omvändelse
 • Mitt barn, profetera!
 • Mitt barn, välkommen in i din Faders Hus
 • Mitt Blod blev utgjutet i Floder för dig
  dela Min Bägare
 • Mitt Blod strömmar ut
 • Mitt Budskaps Sigill
 • Mitt Heliga Hjärta är din Himmel
 • Mitt Heliga Hjärtas Skatter
 • Mitt Heliga Hjärtas Skatter
  Bär frukt i helighet
 • Mitt Hjärta är en Avgrund av Kärlek
 • Mitt Hjärta är en avgrund av Kärlek och Förlåtelse
 • Mitt Hjärta förtärs av längtan efter din kärlek
 • Mitt Hus måste komma ihåg Mina sätt att undervisa
 • Mitt Lidande upprepas varje dag
 • Mitt Namn är Kärlek
 • Mitt Ord är som en lampa
 • Mitt Ord säger att Min Mystiska Kropp är En!
 • Mitt rike i er
 • Mitt Rike skall ges åt ett fattigt folk - Vassula av Mitt Heliga Hjärta
 • Mitt Ryssland! vad Jag, Herren, älskar dig
 • Mitt sista rop från Mitt Kors
 • Mitt Svärd skall falla över dem
  Ge vidare Min varning
 • Mitt Västra Hus håller på att plundras
  Öst och Väst skall bli ett enda rike
 • Mitten av December 2003
 • Motgångar som tillfogas dig gläder Mig
 • Motsättningarna på Rhodos
 • My Return will come and My Footsteps are being heard
 • Mysterier bör förbli oföränderliga
  Upprorets Frö
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

  Kronologisk ordning
  Alla budskapen i kronologisk ordning
   

  Alfabetisk ordning
  Alla budskapen i alfabetisk ordning
   

  Anteckningsböckerna
  Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
   

  Senaste budskapen
  Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
   

  Min ängel Daniel
  Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
   

  Ladda ner budskapen
  Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
   

  Online bok
  Här finns budskapen att läsas som online-bok
   

  Sök i budskapen
  Textsökning i budskapen
   

  Ett utvalt budskap
  Ett slumpvalt budskap
   

   
   
  FÖREGÅENDE BUDSKAP:

  Rena er, för tiden är nära
   
  New York – möte med Conchita av Garabandal
   
   
     Snabbsök

  © Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message