DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du är Min Gåva till alla
Idag behöver Jag endast en sak: ett samtal från hjärta till hjärta

9 oktober 1992

Vassula, lyssna och skriv:

djävulen och hans änglar är fast beslutna att utvidga sina ondskefulla avsikter och göra giftiga gångar av de goda ting Jag sänder dig; Jag ser på jorden med sorg därför att många ignorerar de lärdomar Jag gett dig och döden tränger in i många hus; ändå vägrar många förstå att ont för med sig ont; världen, Mitt barn, håller på att förinta sig själv genom sin avfällighet ....

Herre?

Jag Är; ja, förlita dig på Mig, lätta ditt hjärta och berätta för Mig; Jag lyssnar;

Varför vill den där munken hindra mig från att komma till Dig på det här sättet? Jag är lycklig över att vara med Dig på detta sätt. Du och jag, ensamma; det är ju faktiskt Din Gåva till mig....

Ja, det är Min Gåva till dig och du är Min Gåva till alla; en gång sade Jag till Marta: ”Marta! du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs; Maria har valt det som är bäst; och det skall inte tas ifrån henne;” därför säger Jag till honom eller vem som helst som kommer i din väg för att förbjuda dig att komma till Mina Fötter, som nu, för att lyssna till Mig, skriva och vara förenade tillsammans: ”du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket som Jag inte behöver! sannerligen, idag behöver Jag endast en sak:

ett samtal från hjärta till hjärta
en bön utan uppehåll
i tillbedjan vid Mina Fötter,

förena ditt hjärta med Mitt; detta är den goda delen ....”

och du, Min dotter, gläd dig! för Jag har gett dig denna Gåva för intet; den skall inte tas ifrån dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message