DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Din Konung skall inte överge någon

12 juni 1991

Herre,
Du följer efter mina förföljare och hinner ifatt dem
och de kan inte röra mig;
främlingar1 kommer och söker vinna min gunst
men när jag går till mina egna, 2
som fattigdomen själv, som en tiggare i nöd,
för att berätta för dem om Dina Under,
tycks det som om deras öron är förseglade,
så att de inte hör Din Nya Kärlekshymn.
Skall jag trampa vinpressen ensam
och inte ha någon av mitt folk med mig?

är inte Min Egen Arm nog för dig? Är inte Mina Egna Ögon som vakar över dig dag och natt nog för dig? dotter, snart skall Jag visa Mitt Heliga Ansikte för dem, Jag skall översvämma ditt land3 med Min Ande, och Floder skall stiga över sina bräddar och flöda över; Jag skall inte dölja Mitt Ansikte för dem ... hoppas Min Vassula, hoppas ... din Konung skall inte överge någon;

Han skall komma med helande smörjelse i Sin Hand och bota er en efter en; gläd dig, Min dotter, gläd dig, Jag skall öppna deras öron till Min Ära;

kom, himmelrikets hemligheter är avslöjade för dig, be att de må uppenbaras också för dem;


1 De romerska katolikerna.
2 De ortodoxa.
3 Grekland.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message