DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen » Alfabetisk ordning »

Alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

 • Jag älskar barn
 • Jag älskar barnslig tro
 • Jag älskar dem till dårskap
 • Jag älskar dig för vad du inte är
 • Jag älskar Dig trots min obetydlighet
 • Jag älskar helighet
  Se Mig i Min Skapelse
 • Jag anförtror Mina präster åt dig
 • Jag använda denna svaghet till att dra Mitt folk till Enhet
 • Jag använder inte din vilja om du inte ger Mig den
  De tre Järnstängerna - Kom Helige Ande
 • Jag är Alla i En
 • Jag är Allsmäktig
 • Jag är Allsmäktig   -   Jag Är
 • Jag Är alltid nära dig i din mission
 • Jag Är Ande
 • Jag är Ande
  Sant Liv i Gud
 • Jag är Begynnelsen och Slutet
 • Jag är den Ende Domaren
 • Jag är den Gode Herden
 • Jag Är den Heliga Treenigheten, Alla i En
 • Jag Är den Högste – Jag avskyr hedendom
 • Jag är den som grundar föreningarna Sant Liv i Gud
 • Jag är den Store Herden för Min hjord
 • Jag är deras förste Fader
 • Jag är det Hopp som världen söker
  Ni har industrialiserat Mitt Hus
 • Jag är det Levande Vattnet och det är Jag som håller dig vid liv
  Bygg upp Mitt Hus med kärlek
 • Jag Är din Andlige Ledare och Rådgivare
 • Jag är din Andlige Rådgivare
 • Jag är din Återlösare
 • Jag är din bäste Vän
 • Jag är din bäste vän, din käraste Helige Följeslagare;
 • Jag Är din enda Kärlek
  Mitt Kors är dörren till Verkligt Liv
 • Jag är din Fader
 • Jag är din Hängivne Vårdare
 • Jag är din milda Beskyddare som stöder dig
 • Jag är din själs Beskyddare
  Himmelen är ditt hem
 • Jag är Din själs Tröstare
 • Jag Är din Styrka
 • Jag är din Tröstare
 • Jag är din Tröstare
 • Jag Är ditt Liv - förbli Mitt Offer
 • Jag Är en Oändlig Ocean av Barmhärtighet
 • Jag är Er Helige, men ni fördömer Mig
 • Jag är er Överstepräst
  Jag skall gudomliggöra er, ty Jag är Gudomlighet
  Kom, och trösta Jesus
 • Jag är Författaren till denna bok
 • Jag är fri att ersätta honom
  Mina avsikter kommer först
 • Jag är Frid
 • Jag är Fridens Herre, inte oenighetens
 • Jag är hela mänsklighetens Fader
 • Jag är Himmelens Port
 • Jag är Hoppets Port
 • Jag är inte en komplicerad Gud
 • Jag är inte utom räckhåll
 • Jag är känd för att närma Mig fattiga själar
 • Jag är känd för att undervisa syndare om vägen
 • Jag är känd för att vara mänsklighetens Lärare
 • Jag är känd för Min Barmhärtighet
 • Jag är känd för Min Barmhärtighet
 • Jag Är Kärlek
 • Jag är Kärlekens Ande
 • Jag är Klippan och Kristendomens Grund
 • Jag är Kristus som är Kärlek
 • Jag är levande och som levande kommer Jag att handla
 • Jag är lik en Väktare
 • Jag är livets Bröd
 • Jag Är Livselixiret – Jag Är Uppståndelsen
 • Jag är Ljuset
 • Jag är med er för att förena er alla i kärlek
 • Jag är med er, Mina vänner
 • Jag är nära dig för att vara ett hot för dina fiender
 • Jag är Nyckeln till Paradiset
 • Jag är sänd av Honom för att bereda vägen för Hans Återkomst
 • Jag Är skall återvända
 • Jag är Skaparen av allt som finns till
 • Jag är snar till att förlåta och glömma
  Var tålmodig som Jag är tålmodig
 • Jag är Vägen
 • Jag är Vägen, Sanningen och Livet
 • Jag är Vägen, Sanningen och Livet
 • Jag Är vid era dörrar
 • Jag är Visheten och din Lärare
 • Jag är; ni är Min säd, ni är Mina
  Jag har kommit för att förstärka Min Kyrka
 • Jag behöver bara din vilja och ditt samtycke för att slutföra Mitt Verk
 • Jag behöver deras hjärta för att i det bygga upp Min Kyrka
  Låt inte Satan finna dig sovande
 • Jag behöver din överlåtelse igen
 • Jag behöver er totala överlåtelse
  Budskap för Indonesien
 • Jag behöver inte filosofer och lärda män
 • Jag behöver offer, generositet och kärlek
  Budskap för Argentina
 • Jag behöver offersjälar
 • Jag behöver offersjälar
 • Jag behöver offersjälar mer än någonsin
 • Jag fann dig i elände
 • Jag finner Min trädgård försummad
 • Jag förlorar tusentals liv
 • Jag förökar nu Mina Frukter
 • Jag ger dig en lärjunges hjärta
 • Jag ger heliggörande Nådegåvor
 • Jag ger Mitt Ord frikostigt
 • Jag gjorde en Ny Sång till dem för att spelas på Kärlekens strängar
 • Jag har äktat dig för att dela Mitt Kors
 • Jag har aldrig svikit dig
  Be ständigt
 • Jag har anförtrott dig Mitt verk, så håll det levande och lysande som en lampa
  Jag har kommit för att försäkra dig om Mitt stöd
 • Jag har befriat dig
 • Jag har bett att denna generation ska omvända sig
 • Jag har blomstrat i Hans Frälsning
 • Jag har en kort tid kvar nu innan Min Faders Hand slår detta släkte
 • Jag har format dig med ömhet och med kärlek
 • Jag har gett dig Andesmorda Budskap
 • Jag har gett dig Min Kärlek som Gåva
 • Jag har hushållsarbete att göra
 • Jag har kallat dem som inte känt till Mig för att lära känna Mig och älska Mig
 • Jag har kallat dig till ett liv i frid
 • Jag har kommit för att förena er alla
 • Jag har kommit till dig för att uttrycka Mina önskemål som Jag har för Min Kyrka
 • Jag har med Mig två ringar
 • Jag har Nyckeln
 • Jag har öppnat Mina Himmelska Förråd
  Känn igen Tiden
 • Jag har sett Ryssland
 • Jag har skapat dig till att älska Mig
 • Jag har uppmanat till botgöring, till gottgörelser, till böner
 • Jag har upprättat Min Tron i ditt hjärta
 • Jag har uppstått, Jag har inte upplösts
 • Jag har uppväckt dig
 • Jag har utsett dig till förebedjare för det Östra och för det Västra Huset
 • Jag har utvalt dig för detta uppdrag
 • Jag har utvalt dig till att vara Min budbärare
 • Jag har vunnit frukter genom Mitt Gudomliga Verk
 • Jag kan vara er Oas i er öken
 • Jag kommer aldrig att beröva dig Min Närvaro
 • Jag kommer att fylla er med en mängd olika gåvor från Min Helige Ande
 • Jag kommer att skingra detta uppror... Jag skall fördriva avfällingarna
 • Jag kommer inte att ge er någonting nytt
  Hans främsta mål är Mina vigda själar
 • Jag lär dig steg för steg
 • Jag lät dina ögon se Mitt ärofulla Majestät
 • Jag låter Mig bli berörd
  De Två Lamporna
  Kom, låt er inte längre förledas till att öva våld
 • Jag låter Mina bilder gråta
  Våra Två Hjärtan skall besegra Fienden
 • Jag låter Mitt Hjärta bli berört
 • Jag ler i rena själar
 • Jag lever i ditt hjärtats tystnad
 • Jag lyfter av slöjan från dina ögon
 • Jag måste lämna dig kvar på jorden så att du kan fullborda ditt uppdrag
  Min Helige Ande är hörnstenen för att återuppbygga Min Kyrka
 • Jag mättar dig med Min Andlighet
 • Jag önskar en förnyad överlåtelse åt Min Vilja
 • Jag önskar ena alla Mina präster
 • Jag räddar alla dem som håller fast vid Mig
 • Jag ropar ut över denna ödemark
 • Jag sa att Jag vill vara din guide och rådgivare
 • Jag sänder dig som Min Budbärare
 • Jag sänder Min Moder som Lärare
  Liknelsen om Ogräset
 • Jag ser med sorg på Min Kyrka idag
 • Jag skall alltid vara där och knacka
  Älska din nästa som dig själv
 • Jag skall återuppliva Ryssland så som Jag återupplivade Lasarus
 • Jag skall bevara ett frö till ett nytt släkte
 • Jag skall dra er till ett rikare inre liv
 • Jag skall föra Mina får tillbaka till Petrus
 • Jag skall förbrylla era lärda män
  Dina kläder kommer att fläckas av ditt blod
 • Jag skall förena Mina lamm
 • Jag skall föröka Mina Kallelser
 • Jag skall försköna Min Trädgård
 • Jag skall fylla dina ögon med Mitt Förklarade Ljus
 • Jag skall fylla på med det som fattas
 • Jag skall gå denna extra mil med dig
  Kärleken är en gåva
 • Jag skall ge dig föda inför ögonen på dina förföljare
 • Jag skall göra dig till Mitt altare
 • Jag skall härska trots Mina fiender
 • Jag skall inte skona Kains söner
 • Jag skall inte stå bortvänd i dina motgångar
 • Jag skall inte tillåta att Min Kyrka tynar bort
  Upprorets Ande
 • Jag skall komma över er plötsligt, i en pelare av flammande Eld!
 • Jag skall låta dig framstå som ett tecken på avvisande; avvisandet av Enheten
 • Jag skall låta Jesajas profetior gå i uppfyllelse
 • Jag skall leda många tillbaka till Mig
 • Jag skall nu namnge dig efter Mitt Lidande: Vassula-av Jesu Lidande
 • Jag skall omskapa de oformade
 • Jag skall påskynda Min Plan för denna återstods skull
 • Jag skall rena Min Kyrka
 • Jag skall samla ihop Mina förskingrade lamm
 • Jag skall sammanföra det Östra huset med det Västra huset
 • Jag skall sända dig till ytterligare några länder
 • Jag skall sända en broder till dig för denna resa
 • Jag skall sjunga Min Kärleks Sång för dig
 • Jag skall ta hem Dig!
 • Jag skall trolova Mig med detta land
  Budskap till Japan
 • Jag skall uppenbara Guds Heliga Ansikte för er
 • Jag skall uppenbara Mitt Heliga Anlete för dem
  Jag har kommit för de sjukas skull, för de fattigas
 • Jag skall utgjuta Min Ande
 • Jag skall utöka Mina Vingårdar ännu mer
  Jag är på väg tillbaka till er
 • Jag skall utså kärlek överallt
 • Jag skall vattna Min fruktträdgård
 • Jag skall visa dem vad Sant Liv i Gud innebär
 • Jag skapade dig till Min Själs glädje
  Var ett under Mitt Heliga Namn
 • Jag skulle göra Mina ord till en eld i din mun
  Vill ingen av er upprätta Min Heder genom att upprätta Mitt fallfärdiga Hus?
 • Jag skulle vilja föra dig till Mitt Hjärtas bröllopskammare
 • Jag står vid dörren och bultar
 • Jag stiger ned i er tid för att upptända denna generation
 • Jag strävar efter att föra alla till omvändelse och bli räddade!
 • Jag tillåter dem att förfölja dig
 • Jag törstar efter kärlek
 • Jag törstar, Vassula!
 • Jag uppenbarar för världen Min Barmhärtighet och Min Kärlek
 • Jag uthärdar inga rivaler
 • Jag väljer Fattigdom för att visa Mina Rikedomar
  En Nation vigd åt Ditt Heliga Namn skall uppstå
 • Jag varnar dem som avvisar Anden med ett skratt
 • Jag vet vad som är bäst för din själ
 • Jag vill att du litar på Mig
 • Jag vill att du skall förbli trogen mot Mig
 • Jag vill att du skall känna Mig
 • Jag vill att du skall vara förtrolig med Mig
 • Jag vill att du skall vara fullkomlig
 • Jag vill att Mina präster skall vara heliga
 • Jag vill bota er trolöshet
 • Jag vill inte ha läpparnas värdelösa bekännelse!
 • Jag vill påminna dem om Mina Vägar
 • Jag vill skänka rikligt med Mina Välsignelser till alla dem som söker Mig
 • Jag visar Mitt Kungarikes prakt och rikedomar samt Mitt Majestäts Härlighet
 • Jag, den Allrahögste, har upprättat dig till att bli ett enhetens tecken
 • Jag, din Frälsare, är klädd i trasor av säckväv
 • Jag, din Gud, levde i din ödemark
 • Jag, Gud, är med er
 • Jag, Gud, existerar
 • Jag, Herren, är allas Brudgum - Vad de bör göra är att komma ihåg Min Närvaro
 • Jag, Herren, är Ande
  Jag har sagt att Jag ensam är den ende lagstiftaren och Domaren
 • Jag, Herren, behöver Kärlek och Tillbedjan och Enhet
 • Jag, Herren, har krönt Min Moder till Himmelens Drottning
 • Jag, Herren, längtar efter denna Enhet
 • Jag, Herren, skall störta alla bedragare i Min Kyrka
  Mitt Ryssland skall bli det levande exemplet för er tid
 • Jag, Herren, vill inte ha någon oenighet i Min Kyrka
 • Jag, Jahve, din Fader, kommer att fortsätta tala genom dig
 • Jahve är med dig
 • Jehovas Vittnen
 • Jesus är Kärleken
  Jag vill ha dig följsam och hängiven
 • Jesus betyder Frälsare
 • Jesus betyder Frälsare
  Varför har Heren gett sig till känna?
  Oerhörda gottgörelser behövs
 • Jesusbönen
 • Johannes Chrysostomos - Kristna denna avkristnade befolkning
 • Jordbävningen
 • Jorden håller på att rosta, men där Jag går fram försvinner rosten
 • Jorden kommer att skaka och kastas från sin plats
  Enheten är ovälkommen, liksom Kärleken är ovälkommen
 • Jordens grundvalar kommer att skaka
 • Ju mer människor skymfar dig och försöker tysta ner Min Röst, desto mer kommer Jag att höras
 • Ju mindre du är, desto mer förolämpad blir den onde
 • Ju obetydligare du är, desto mer Är Jag
 • Judas
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

  Kronologisk ordning
  Alla budskapen i kronologisk ordning
   

  Alfabetisk ordning
  Alla budskapen i alfabetisk ordning
   

  Anteckningsböckerna
  Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
   

  Senaste budskapen
  Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
   

  Min ängel Daniel
  Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
   

  Ladda ner budskapen
  Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
   

  Online bok
  Här finns budskapen att läsas som online-bok
   

  Sök i budskapen
  Textsökning i budskapen
   

  Ett utvalt budskap
  Ett slumpvalt budskap
   

   
   
  FÖREGÅENDE BUDSKAP:

  Rena er, för tiden är nära
   
  New York – möte med Conchita av Garabandal
   
   
     Snabbsök

  © Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message