DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen » Alfabetisk ordning »

Alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

 • Vad är Jahves Vår?
 • Vad betyder Kristi återkomst?
  Satans lögn till Eva upprepas
 • Vägen till Mig är smal och svår
 • Välsigna dem som förföljer dig
 • Välsigna Mig så som Jag välsignar er
 • Välsignad är den själ som har kommit för att älska Mig
 • Välsignade är de som gör Min Faders Vilja
 • Välsignelserna
 • Var är nu hjorden som var er stolthet?
 • Var är offergåvorna du är skyldig Mig?
  Jag kommer till er alla med Mitt Hjärta i Min Hand
  Ögat är kroppens ljus
 • Var barmhärtiga
 • Var en Härold och Apostel för Vår Treeniga Gudom
 • Var en löpare
 • Var ett i Mitt Namn - Budskap till Indien
 • Var fast som en klippa
  Lev Våra Budskap
 • Var försiktig med ord
 • Var förtrolig med Mig
  Jag vill att Mina Herdar skall vara rena
 • Var helig
 • Var helt och hållet Min
 • Vår Herre ger oss en viktig bön (13 februari 2016)
 • Vår Herres seger
 • Var i ständig bön och håll dig vaken
 • Var ingenting och låt Mig vara allt
 • Var inte otålig i bönen
 • Var inte rädd för Mig, Mitt barn, när Jag förminskar dig
 • Var inte som Cyrenéen - Enheten
 • Var lydig mot Kärlekens önskningar så att alla ser att du är Min lärjunge
 • Var medveten om Min Närvaro
 • Var Min Brud
 • Var Min skrivtavla
 • Var Min spegelbild
 • Var Mitt altare
 • Var Mitt Återsken
 • Var Mitt barn av Ljus
  Jag skall komma till dig som en tjuv
 • Var Mitt Eko
 • Var Mitt offer
 • Var och en som söker Mig skall finna Mig
 • Var oskuldsfulla!
 • Var sen till vrede
 • Var som en Lilja
 • Var som en talande bok och tala
 • Var vaksam och be - be!
 • Våra Hjärtan lyser som Två Lampor
 • Våra Hjärtan slits sönder och sargas
 • Våra Två Hjärtan är förenade
 • Våra Två Hjärtan fylls av överväldigande glädje när Vi ser dig komma till Oss för att be
 • Våra Två Hjärtan skall genomborras på nytt
  Vad som än händer, lyd denne herde
 • Våra Två Hjärtan under dessa sista dagar varit ute och undervisat er
  Så länge ni förblir splittrade är ni fortfarande i mörkret
 • Varelse, lev i Mitt Ljus
 • Varför fruktar detta land att dricka Mig och äta Mig?
 • Varför neka Mig en plats i ditt hjärta?
 • Varje blomma behöver Ljus
 • Varje droppe av Mitt Blod gjorde dig till Min
 • Varje god och generös handling i kärlek räknas i Mina Ögon
 • Varje slag Mitt Hjärta slår är ett rop på dig
 • Varje steg du tar i Mitt Namn, välsignar Jag
 • Världen är otacksam mot Kärleken
 • Världen kommer att spotta på dig
  Budskap till Skandinavien
 • Världen lyssnar inte till Våra Två Hjärtan
  Lyssna till er Fader
 • Vart än Mina Ögon vänder sig ser de förräderi
 • Vassula av Mitt Heliga Hjärta
 • Väx till i Min Ande
 • Ve dem som kallar ont för gott, och gott för ont!
 • Ve dem som sträcker ut sin hand
  för att förstöra det som byggs av Mig!
 • Ve dem som trampar på Min Ande
  Jag skall söka efter syndaren
 • Ve dem som utgöt ofödda barns oskyldiga blod!
 • Vem är villig att ge upp sina intressen för Mina?
 • Vem bland er har kärlek som är starkare än Döden?
 • Vetenskap
 • Vi är bundna vid varandra
 • Vi delar Mitt Lidande
 • Vi har bara en mil till att gå
 • Vi sänder dig som en flammande låga
  Ni har vänt tillbaka till likgiltighet
 • Vig alla Dina dagar och nätter till bön, offer, botgöring
 • Vig er till Mitt Heliga Hjärta
  Mitt Kors skall vara Tecknet mellan er och Mig
 • Vig ert land åt Våra Två Hjärtan
 • Vigning till det Heliga Hjärtat
 • Vila ditt huvud mot Min Skuldra, låt Mitt Heliga Hjärta vara ditt Hem
 • Vilket är det främsta budet som Jag gav er i Skriften?
  Har Jag någonsin undanhållit en själ Min Kärlek och Barmhärtighet?
 • Vilket hus behöver dig bäst?
 • Vill du att Jag skall välsigna din mat?
 • Vill du komma ihåg Min Närvaro?
 • Vill du vara helig?
 • Vill ni passera denna tidsålders tröskel genom flammande eld?
  Av hela ert hjärta Helga Mitt Namn
 • Vingårdar som förökas
  Jag är Roten till Livets Träd
  Petrus Stol
 • Vinträdet som Jag planterade i det förgångna skall frambringa sin frukt till Min Ära
 • Visa den övertygande kraften av Min Helige Ande
  Jag kommer aldrig att tvinga Mig på dig
 • Visa Min Outtömliga Skatt för alla folk
 • Vishet finns i den Heliga Bibeln
 • Visheten är åtkomlig för alla ärliga hjärtan
 • Visheten ges åt dem som är som barn
 • Visheten har fostrat dig
  Jag ger också till de mest odugliga av själar
 • Visheten skall förse dig med sund undervisning
 • Vörda denna skörd, vörda vårt äktenskap
 • Vörda din Moders Hjärta genom att avvisa det onda
  Våra Två Hjärtan.. kommer att segra
 • Vörda Himmelens Drottning
 • Vörda och ära Min Moder
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

  Kronologisk ordning
  Alla budskapen i kronologisk ordning
   

  Alfabetisk ordning
  Alla budskapen i alfabetisk ordning
   

  Anteckningsböckerna
  Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
   

  Senaste budskapen
  Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
   

  Min ängel Daniel
  Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
   

  Ladda ner budskapen
  Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
   

  Online bok
  Här finns budskapen att läsas som online-bok
   

  Sök i budskapen
  Textsökning i budskapen
   

  Ett utvalt budskap
  Ett slumpvalt budskap
   

   
   
  DAGENS BUDSKAP:

  Den stora Återkomsten - den Nya Pingsten
   
  FÖREGÅENDE BUDSKAP:

  13 februari 2006
   
   
     Snabbsök

  © Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message