DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vila ditt huvud mot Min Skuldra, låt Mitt Heliga Hjärta vara ditt Hem

8 juli 1989

Herre, min själ brister i Vishet, uthållighet, iver, tålamod. Jag behöver Din Styrka för att gå vidare, men jag vet att jag bara behöver säga: “Jag håller på att svika Dig, jag glider bort från Dig” så kommer Din Kärlek omedelbart för att stödja mig och Din Hand för att lyfta mig.

Herre?

Jag är; tvivla aldrig, Jag är Herren och din Tillflykt; när du behöver Mig i farans stund, kom ihåg att ropa Mitt Namn så skall Jag skynda till din hjälp; håll fast vid Mig, älskade, för Jag är din Gud som beskyddar dig;

Jag svarar alla dem som åkallar Mig; lita på Mig så skall Jag aldrig svika dig; luta dig mot Mig, vila ditt huvud mot Min Skuldra, låt Mitt Heliga Hjärta vara ditt Hem; övergiven blir du aldrig; har Jag inte lyft dig till Mig i Min Oändliga Barmhärtighet? har Jag inte låtit en skur av välsignelser regna ner över dig? res dig då och var inte rädd; Jag vet att du saknar mod men Jag skall ge dig Min Styrka att möta Mina förtryckare; de skall falla en efter en; ingen kommer att röra dig, för Jag är din Tillflykt; du behöver inte frukta när du färdas genom denna landsflykt, kom ihåg hur Jag räddade dig från den onde; Jag är Källan till ditt hopp; Jag skall alltid dela allt med dig intill slutet; så kom och avlasta ditt hjärta till Mig, Jag och du, tillsammans;

inse hur Jag leder din själ, utan att du på något sätt förtjänat det, dotter, allt som Jag ger är givet för intet, förenas med Mig och var ett, Jag ger dig Min Frid; synda inte mer;

Α Ω Alfa och Omega?

Jag Är;

Ära vare Gud, välsignad vare Vår Herre.

blomma, kom ihåg, när du ser Mig, så le emot Mig; Jag är Kärleken som är vid din sida; tillåt Mig att vara din Lärare; det har redan sagts att Mina söner och Mina döttrar skall undervisas av Mig och att Kärleken skall vara er Fostrare; er Lärare och alla föredrag skall komma från Visheten Själv; Jag är den som skall leda er intill slutet;

kom, ni som ännu irrar omkring i denna ödemark och säger: “Jag har sökt min Återlösare men inte funnit Honom; ”finn Mig, Mina älskade, i hjärtats renhet, genom att älska Mig utan egennytta; finn Mig i helighet, i den hängivenhet Jag begär av er; finn Mig genom att hålla Mina Bud; finn Mig genom att ersätta ont med kärlek; finn Mig i hjärtats enkelhet; synda inte mer; upphör att göra ont; lär er att göra gott; sök rättvisa; hjälp de förtryckta; låt denna ödemark och detta förtorkade land jubla; låt er ljumhet blossa upp till en brinnande låga; ge upp er likgiltighet och ersätt den med iver; gör alla dessa saker så att ni kan säga: ”Jag har sökt min Återlösare och Jag har funnit Honom, Han var nära mig hela tiden men i mitt mörker kunde Jag inte se Honom; O, Ära vare Gud! Lovad vare vår Herre! hur kunde Jag vara så blind?” sedan skall Jag påminna er om att hålla och värdesätta Mina Bud, så att ni får leva;

Tack Herre för att Du nu kommer att förvandla denna ödemark till strömmande vatten.

kom ihåg Min Undervisning; kom, minns Min Närvaro varje stund; Kärleken älskar dig; 1 skall vi dela?

O ja, Herre!

låt oss då dela med kärlek; var ett med Mig;


1 Jag kom plötsligt ihåg mitt hushållsarbete.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message