DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vörda denna skörd, vörda vårt äktenskap

5 juni 1993

Vassula, äktenskapet skall alltid äras och hållas heligt; Jag har sammanvigt dig med Mig1 och lärt dig att förtrösta på Min Nåd; Jag har gjort din själ till ett altare och en brud åt Mig, din Gud; Jag har lärt dig lydnad och att förkasta allt som inte kommer från Mig; Jag har, som en Make, anförtrott dig Mina Intressen; Jag har undervisat dig med tuktan, du skapelse av kött; Jag, den Evige, omhuldade dig, din omvändelse var Mitt verk! Jag har låtit undervisning flöda över dig som profetiskt tal; Mitt Tålamod med dig håller på ta slut, Vassula! du är skyldig till (...)2vilket är detsamma som (...) du måste ge upp allt detta! Jag har förnyat dig för att du skall likna Mig och Jag älskar dig; så varför är du (...) men se, trots din otrohet kommer Min Trohet att förbli för Evigt; Jag säger detta ganska strängt, men det är för att påminna dig om att du har en särskild uppgift! och från och med nu .... inga kompromisser .... inga! Jag kommer inte att godta dem; lev så som Jag vill att du skall leva eftersom Jag lever i dig; missbruka inte Mitt Tålamod!

och en sak till .... skriv det!3 ja! säg Mig, var är den entusiasm du en gång hade? måste Jag säga att du är opålitlig? istället för att ge efter för dina infall som kan leda dig till fördärvet, lyft din blick mot Mig och se efter Mina Intressen och hämta Liv från Mig, medan du uppenbarar Min Härlighets rikedomar för mänskligheten; var inte rädd, Jag kommer aldrig att ta tillbaka de gåvor Jag gett dig, inte heller kommer Jag att ångra att Jag valde dig, men Jag vill ställa en fråga till dig: varför vände du bort blicken från Mig?

Jag vet inte.

du vet!

Kanske för att jag inte ville se Dig arg?

försök en gång till ....

Kanske för att jag inte ville se att Du inte tyckte som jag?

ja! ja, Vassula; överlämna hela ditt hjärta till Mig! tala!

Ta mitt hjärta, Herre.

säg det!

Är mitt hjärta av kött eller har det förvandlats till sten?

bara om du skiljs från Mig kommer ditt hjärta att förvandlas till sten ....

Så det finns hopp för mig ....

Jag sände ut dig för att skörda där du inte hade arbetat, vörda denna skörd, vörda vårt äktenskap;

lär dig nu att Jag kan vara både sträng och mild; låt världen ta del av den skörd Jag Själv arbetat för utan dröjsmål! och du, oroa dig inte, Jag har inympat dig i Mig och du är en del av Mig, det är därför Jag vill att du skall vara helt pålitlig! kom och vörda Mig genom att komma ihåg Min Närvaro; ic;


1 Syftar på: ”Ty din man är Han som har skapat dig, Han vars Namn är Herren Sebaot." (Jes 54:5.)
2 Av finkänslighet respekterade Jesus min önskan att det inte skrivs.
3 Jesus såg på mig och jag kunde se på Hans Ögon att Han inte var nöjd med mig, utan ganska arg.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message