DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Varför neka Mig en plats i ditt hjärta?

8 mars 1987

Vassula, älskade, Jag vill åter påminna dig om att Jag inte favoriserar dig framför Mina andra barn; för du har inga förtjänster, och din värdighet är till och med mindre i Mina ögon; men Jag älskar dig likafullt; Jag gav dig denna Nåd för detta är Min vilja; var Min budbärare, genom dig skall Jag uppenbara Mig Själv;

tro inte att Jag motsäger Mig Själv; Min kärlek till dig är gränslös och du är Min älskade eftersom Jag utvalde dig; tro inte för ett ögonblick att Jag älskar dig mindre därför att Jag visar på dina svagheter, Jag är din Helige Fader som känner dig och om inte Jag visar dig dina misstag, vem skall då göra det? du är Min sköra blomma som Jag formar, låter dig läppja av Min Styrka för att du skall växa, Vassula;

Jag vill påminna dig om att de Uppenbarelser som Jag inandas i dig inte bara är för ditt eget bästa, de är avsedda för andra också, som är i desperat behov av Mitt Bröd; Jag kommer för att mätta alla er som hungrar; Mitt Budskap handlar om Frid och Kärlek och skall påminna er om ert ursprung och vem som har skapat er;

Jag kommer för att säga er att Min Kropp är Min Kyrka; ja, Min Kyrka som uppfyller hela skapelsen; Jag kommer för att visa denna värld Min Barmhärtighet;

du, Vassula, var en i hopen som sårade Mig, som aldrig besvarade Min Kärlek, som gav Mig bitterhet; vad kan ge mer bitterhet än att inte få något svar på en Kärlek så törstande och stor som Min?

istället sökte du i din ödemark efter dagliga materiella nöjen, upphöjde dem som gudar, avgudade dem, fjärmade dig allt mer från Mig, det förbittrade Mig och sårade Mitt Hjärta, den levande Gudens Hjärta, så lite eftersökt och så oälskat av dig, en totalt bortglömd Gud; dotter, var Jag så långt borta från dig?

kom, kom och känn Mitt Hjärta, Mitt Hjärta ropar efter er alla; Mina söner, Mina döttrar kom ... kom närmare Mig, vänd er till Mig, låt Mig bära er, låt Mig kasta er djupt in i Mitt Hjärta och låt Det omsluta er och ge er djup Frid;

kom och stig in i Min Andliga värld av Frid och Kärlek;

kom till Mig och ät av Min Kropp för Mitt bröd är rent och det renar er; Min Kropp ropar efter er; kom och besök Mig, Jag som tillbringar dag och natt i Tabernaklet och väntar på er för att mätta er; frukta inte och var inte rädda, förskjut Mig inte; varför neka Mig en plats i ert hjärta?

kom och lär känna Mig så kommer ni att älska Mig; för hur skulle ni kunna älska någon ni inte känner, eller bara känner ofullständigt? var måna om att känna Mig väl, så kommer ni att älska Mig hängivet;

Vassula, du hade gått vilse och på så sätt skilt dig ifrån Mig; du vände dig bort från Sanningen och förvandlade gott till ont, och blev mer fäst vid det onda än det goda;

kom därför alla som ännu undviker Mig och lägg fram era synder, så att Jag får förlåta dem; kom och ät av Mig, kom och töm era hjärtan för Mig och låt Mig fylla dem med Kärlek;

Jag vet att ni är svaga, men tillåt Mig att handla i er alla; ge Mig ert medgivande, Mina älskade; låt Mig rycka upp alla era missgärningar med rötterna och kasta bort dem och så Mitt utsäde av Frid och Kärlek i er; låt Mig rena er; Vassula, gör inte mer nu, Jag skall fortsätta senare;

glöm inte bort Min Närvaro; kom ihåg, ständigt, oss, vi;

Jag ska komma ihåg. Jag ska försöka, Herre.

Låt oss gå;

Låt oss.

(Fortsättning)

kom och lär känna Mig, Jag är inte utom räckhåll; vi går sida vid sida; du lever i Mig och Jag i dig; vi är aldrig åtskilda, aldrig;

kom och hämta av Min Oändliga Godhet och låt din hårdhet upplösas i Min Renhet;

O dotter, trots att många av Mina älskade barn har blivit helgade genom Dopet är det bara ett fåtal som känner Mig sådan Jag är; de glömmer att se på Mig som en kärleksfull Far, många av dem lämnar Mig i tron att Jag är utom räckhåll; många av dem tänker på Mig på sitt eget vis, de tillskriver Mig ständigt föraktliga egenskaper; somliga tänker på Mig bara med rädsla, andra tvivlar på Min Oändliga Kärlek;1

(Här blev jag avbruten. Fotot av den Heliga Svepeduken som jag hade beställt, anlände. Jag betraktade det i kontemplation och fortsatte sedan att skriva medan jag såg på det)

kom ihåg, Jag lider ännu; Vassula, hur förbittrad är jag inte; varför, varför är så många av Mina får skingrade; se på dem, var det förgäves, Mitt offer; dotter, Jag är så illa till mods, Min Själ är så uppriven; Jag lider;

föd Mina får; tröttna inte att skriva;

Nej, Herre, jag ska inte tröttna.

Jag skall ge dig den Styrka du behöver; kom, låt oss arbeta; låt oss fortsätta; Jag är din Lärare; fyll Mig med glädje och glöm inte Min Närvaro;

Vassula, du kände Min Närvaro; Jag satt verkligen på hörnet av din säng; låt Mig redigera2 vad Jag skrev; “det är Jag, Jesus, nu sitter Jag, men i detta ögonblick skall Jag resa Mig, eftersom också du skall resa dig;”

(Han hade knappt slutat att skriva när det knackade på dörren. Jag sprang genast upp och stod där helt perplex. Den kvällen visade Jesus Sin Närvaro för Mig mycket tydligt. Det var så starkt (liksom vid vissa andra tillfällen) att jag tog ett papper för att kontrollera, och då skrev Han meningen ovan. (Vid dörren stod min bärare och sade någonting.))

Jag älskar dig; tröttna aldrig att skriva; att du ger Mig denna frihet 3är vad Jag längtar efter;

Jesus, Du är Underbar!

var alltid glad när Jag är glad; följ Mig;

du sårar Mig om du glömmer bort Min Närvaro; glöm aldrig Min Närvaro, aldrig!

Men Herre, det är svårt, ibland måste jag köra bil och måste koncentrera mig på vägen. Jag pratar med vänner om triviala ting, jag hjälper min son med hans läxor, så hur skulle jag oavbrutet kunna ha Din Närvaro i tankarna? Det är näst intill omöjligt!

Vassula, Min blomma, när det är på det sättet behöver du bara komma ihåg dygderna, genom att vara ödmjuk, hängiven, mild, älskvärd, sannfärdig, kärleksfull; ja, att vara dygdig är att minnas Mig; kom låt oss gå;

Jag vill att du skall veta att Jag kommer till dig på ett övernaturligt sätt när Jag ger Mina Budskap; glöm inte att Jag är Barmhärtighetens Gud och trots dina svagheter och den likgiltighet du visade Mig, älskar Jag dig; Jag gav dig denna nådegåva för att du skall lära direkt från Mina läppar; Vassula, att vila i ditt hjärta känns bra;

(Senare)

(En våg av tvivel översköljde mig på nytt.)

kom, lidande renar dig; stöd dig på Mig; acceptera att du lider; gottgör, gottgör, gottgör för andra; kom, låt oss återuppliva alla Mina barn;

(Här blev jag ganska förtvivlad!)

Men, Min Gud, jag är hjälplös, hur skulle jag kunna göra något?

(Han sade mycket mjukt:)

kommer Jag någonsin att överge dig? använd Mina frön och så dem över fälten, för att frambringa frukter av Frid och Kärlek; låt Mitt Ord bli känt för alla; Jag skall vara med dig hela tiden;

Tänk om de vägrar att ta emot Det och åsidosätter Det, tvivlar på Det? Tänk om de inte tror att det är sant, om de inte tror att det är från Dig!

hör Mig, Min Vassula, varför är du rädd? hela Min skapelse är gjord av Min Hand, har du glömt att Jag är Allsmäktig? hela Min skapelse lyder Min Vilja; lilla barn, Jag är den Allra Högste; Förhärliga Mig; var som en blomma som behöver Mitt Ljus för att leva;


1Detta budskap fortsätter den 18 mars 1987.
2 [Eng: Edit.] Jesus använder mitt språk; St Teresa av Avila skriver att ’Gud anpassar sig till sina utvaldas språk.’
3 Att använda mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message