DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var Mitt offer

28 maj 1987

Herre, Du har sagt att Du vill att jag ska vara Ditt offer?

Vassula, ja, var Mitt offer;

Min Gud; jag vet inte riktigt vad som menas med offer. Det kan betyda flera saker, men jag förstår att det innebär lidande av något slag. Eftersom Du ber mig att vara ett offer för Dig, så må det ske; men för att kunna vara ett offer åt Gud så måste man ha något värde, för att kunna förhärliga Gud. Eftersom jag vet att jag bara är ett stoftkorn, och utvald på grund av min uselhet, vad skulle jag vara för ett värdigt offer? Även för att vara ett offer åt Gud måste man ju vara i ett tillstånd som kan ära honom. Även detta, min Gud, är jag oförmögen att prestera, om inte Du gör mig värdig att bli Ditt offer, och så bli något meningsfullt.

Vassula, kommer du ihåg när Jag kom till dig och bad dig att älska Mig? minns du när en ängel kom och rörde dig helt oväntat?1på det sättet kommer Jag, så var vaksam, sov inte; Jag kom helt oväntat och bad om kärlek; Jag önskade att du skulle ära Mig, Jag ville erövra din kärlek och bli din Mästare och regera över dig; Jag ville att du skulle behöva Mig; hur trängtade Jag inte efter din kärlek, ”loma sabachthani?”2Jag kom till dig, men du förnekade Mig;

(När jag visste att det var Han, avvisade jag Honom verkligen.)

Vassula, Jag har lösgjort dig, men Jag skall lösgöra dig ännu mer; ta emot Min Frid;

älskade, gör bot, gör bot, gör bot;
Jag uppväckte dig från de döda för att kunna ena Min Kyrka;

(Jag suckade.)

låt Mig visa dig vägen; trots dina tvivel, skall Jag avslöja Mitt Hjärtas önskningar för dig; tröttna aldrig att skriva; Jag skall arbeta i dig, stöd dig helt på Mig;

Jesus, för någon tid sedan sade någon till mig att Du inte kommer att ge några flera tecken, Du sade det till fariséerna. Detta sade han till mig när jag berättade att den här vägledningen (budskapet) är från Dig.

Vassula, när Jag sade detta till fariséerna, menade Jag de mirakel Jag gjorde bland dem medan Jag var hos dem kroppsligen; att fördöma Mig nu, för detta är att fördöma Mina Himmelska Verk, visar hur hårda och stängda deras hjärtan har blivit; Mina tecken skall aldrig upphöra; Min Närvaro skall erfaras i världen och Jag skall fortsätta att visa Mig genom tecken;

tro, tro, O ni trossvaga, förvräng inte Mitt Ord, för vad säger ni om Fatima; fruktar ni att tro att Jag är Den som gav er det tecknet? O ni trossvaga, vad skulle ni inte hitta på, hellre än att erkänna att Himmelens tecken kommer från Mig! älska Mina Verk, ta emot Mina Verk; tro, tro på Mig, Jag, som är Oändlig Rikedom och Barmhärtighet; Mina tecken är för att alla skall se att Kärleken inte har glömt er; Kärleken har inte dragit sig undan i Sin Härlighet; Kärleken är mitt ibland er, för att aldrig överge er;


1 Den första gången min hand skrev. Det hände plötsligt.
2 Anm: Hebreiska för “Varför har du övergivit mig?”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message