DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Välsigna Mig så som Jag välsignar er

1 oktober 1991

(Till de kanadensiska pilgrimerna (140 lekmän och 9 präster) i Lens, som kom för att vara med mig i en vecka.)

säg dem att Jag välsignar dem, idag, liksom igår, och alltid; låt varje öra öppnas och höra, låt varje hjärta öppnas för att ta emot Mitt Ord:

allt Jag ber dem om är kärlek, trofasthet och oavlåtlig bön; Jag skall snart vara hos er; kom;

(På kvällen.)

Min Herre,
Du har kommit och återupplivat min själ
och sedan dess porlar ett nytt liv i mig,
ty denna Ström flyter fram från Din Egen Helgedom.
Se på Ditt barn, Herre? Levande igen!
Du har återlöst mig, Du har upprättat mig 

och Du visade mig Din Kärleks Djup.
Din väldoft har hänfört mig
och Din Skönhet har bländat mig
och bundit mig vid Dig för alltid.
Din Ömhet och Barmhärtighet
har låtit en källa springa fram i mig,
välsignat vare Ditt Namn i evigheters evighet!
i Dig skall varje folk bli välsignat
och alla länder skall till slut en dag,
enade, med en röst utbrista:
”Välsignad är han som kommer i Herrens Namn!”

Ty liksom regnet får jorden att grönska,
1så skall Strömmen från Din Helgedom vattna Dina städer. 2

2 oktober 1991

(Till de kanadensiska pilgrimerna)

frid vare med er;

låt denna dag vara en glädjedag! snart skall Min frälsning komma, så bered er att ta emot Mig; förutom er som Jag redan har samlat under Mitt Namn finns det andra som Jag skall samla; be Mina barn att meditera över:

”Ty din Skapare är din make,
Herren Sebaot är Hans Namn3

låt var och en idag kalla Mig

Make;

be för fred i världen, be i Våra intentioner;

3 oktober 1991

(Under mässan med de kanadensiska pilgrimerna hörde jag Jesu röst i mitt inre)

”Jag har sänt Mina vänner till dig.”

4 oktober 1991

(Till de kanadensiska pilgrimerna)

stöd er mot Mig, ge Mig alla era bekymmer, kasta dem i Mitt Hjärta så skall Jag utplåna dem; välsigna Mig så som Jag välsignar er; älska Mig som Jag älskar er; skapelse! inse att allt Jag ber er om är ett gensvar av kärlek! Jag skänker er eviga välsignelser, så lita på Mig idag och varje dag; ös ur Mitt Hjärtas Brunnar så skall Jag uppfylla er, och klä er i Min prakt; Jag känner era svårigheter och er stora fattigdom, så var inte rädda för att komma till Mig som ni är;

- fattigdom bedårar Mig -

välkomna Mig så som Jag välkomnar er;

– gå i Frid och vittna om Honom som älskar er mer än någon annan människa; vittna om Honom som erbjudit er Sitt Heliga Hjärta;

5 oktober 1991

(Till de kanadensiska pilgrimerna)

frid vare med er; återställ Mitt Hus;

– Jag sänder er som lamm ibland vargar, men frukta inte, Jag Är är med er;

– smycka Mitt Hus med er hängivenhet till Mitt Heliga Hjärta och Min Moders Obefläckade Hjärta;

Jag välsignar er alla, och lämnar Min Kärleks Suck på er panna;


1Den Helige Ande.
2 Våra själar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message