DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Fridens Herre, inte oenighetens

29 september 1991

(Den Helige Mikaels fest)

St Mikael:

Jag älskar dig, du Guds barn; lita på Mig;

Herren:

vila i Mitt Hjärta; Jag, Herren, välsignar dig; kom, Mitt Hjärta är din vila;

30 september 1991

Jag tackar och prisar Ditt Namn
för Din Kärlek och Barmhärtighet;
fastän jag lever på en plats
där jag omges av förföljare,
falska vittnen och smädelser,
håller Du mig vid liv och på fötter.
Du dukar mitt bord,
och som den ömmaste moder
ger Du mig föda ur Din egen Hand.
O Herre, förbarma dig över mig,
ibland har jag mer bekymmer än jag står ut med,
och om jag inte hade Dig nära mig,
skulle det vara ute med mig!
Jag längtar efter fullständig frid mellan bröder.

Jag säger frid vare med dig! stå upp och kalla på Min tjänare! 1 Jag är Fridens Herre, inte oenighetens, och Jag har erbjudit dig Mitt Hjärta; må ingen bedra sig; de som alltför länge hyser agg mot sin nästa, från dem skall Jag ta tillbaka Mitt Hjärta och alla de ynnestbevis Jag gav dem i Min givmildhet; om inte Min tjänare samarbetar i kärlek och upphör att ruva över denna synd, säger Jag att Jag skall ta tillbaka alla Mina gåvor: låt aldrig söndringens Furste vara förebild för ert handlingssätt;

Jag ger er Enhetens bräckliga Skatt; lär er att värna om denna Skatt;

(Senare)

Jesus?

Jag Är;

Min lilla, som mättas av Mig, du kommer inte att svika Mig; Jag Är vid din sida och kommer alltid att vara det; välsigna Mig för dem som aldrig gör det; vittna om Mig utan fruktan, utan tvivel, och helvetet skall inte få segra; smek Mig, ja, se in i Mitt Ansikte och säg: ”Jesus, jag älskar Dig; Du är mitt Liv, mitt leende, mitt hopp, min glädje, mitt allt; var välsignad;”

kom, vila i Mitt Hjärta och låt Mig få vila i ditt;


1 Ett budskap till en viss person.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message