DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Enhetsbudskap
Deras splittring har skilt Mitt Hjärta från deras

7 oktober 1991

Jag vill ge allt jag har, allt vill jag bruka till Din Ära.
Det är inte mycket jag äger, faktiskt nästan ingenting
eftersom jag är otillräcklig, fattig, svag och mycket ynklig,
men ta ändå emot allt som jag har, min Herre.

Min närhet1 till dig har upptänt en eld inom dig och räddat dig själv och andra;

– Jag behöver din fria vilja, ge dig själv till Mig så vill Jag låta strömmar flyta fram ur dig; Jag behöver en djup fattigdom för att Mina Verk skall bli synliga; Jag skall förse din själ med vad den behöver eftersom du är Min brud;

Vassula, era städer är fyllda med döda och stanken från dem stiger upp ända upp till himlen; de ruttnar i miljontal; be, be om fred, kärlek, tro och enhet; Den Helige våndas över vad som måste komma, Han är bedrövad bortom vad som kan beskrivas med ord; Jag kommer bli tvungen att låta Min Hand falla över detta onda släkte;

dotter, för Min skull, tag upp Mitt Kors, Enhetens Kors och bär Det över hela världen; res från land till land och säg dem som talar om enhet, men som inte upphör att tänka det motsatta, och som fortsätter att leva det motsatta, att deras splittring har skilt Mitt Hjärta från deras; ropa högt, till slut skall Min Röst bryta igenom deras dövhet; Jag är med dig i denna vedermöda, så frukta inte;

Jag har anförtrott Mitt Kors åt dig; detta Kors kommer att helga dig och rädda dig; så bär Det med kärlek och ödmjukhet; åkalla ständigt Mitt Namn; ditt Uppdrag, Mitt barn, är att vittna för Kärleken och att visa Min Helighet i deras brist på kärlek och trohet, fortsätt din väg utan fruktan och var Mitt Eko; vittna med glädje, med iver, vittna med kärlek för Kärleken;

när Mina fiender genomborrar dig, jubla! och offra alla dina sår åt Mig så skall Jag genast lindra din smärta; var gång du lyfter blicken och söker Mig, skall Mitt Hjärta, rikt på Barmhärtighet, inte motstå dig; du är Mitt barn som Jag har adopterat, fostrat och mättat, så frukta inte människorna, de kan inte skada dig; snart skall Jag befria dig; men till dess, res omkring med Mitt Kors, Enhetens Kors och förhärliga Mig, var Sanningens

försvarare

och försvarare av den Enda Kyrka som Jag Själv har grundat;

res till varje land och tala till dem; säg dem att Jag önskar Fred och En Kyrka under Mitt Heliga Namn; säg dem att den som menar sig vara rättfärdig, men lever i splittring, han skall få äta av den frukt han har sått och gå under; säg dem också hur Jag avskyr falska hjärtan; deras högtidligheter och deras anföranden tröttar ut Mig; säg dem hur Jag vänder Mig bort ifrån deras högfärd och hårdhet; deras omdöme förefaller verkligen storartat och imponerar på människor, men inte på Mig, Jag kan inte gratulera en döende kyrka som står på gränsen till förruttnelse; säg till dem som vill höra att:

om de inte sänker sina röster
kommer de aldrig att höra Min;

om de skulle sänka sina röster, skulle de börja höra Min Röst och så göra Min Vilja; Jag är En, men de har alla skapat sig en egen Kristus; Jag är Huvudet i Min Kropp, men det enda Jag ser är deras huvuden, inte Mitt; säg till dem att böja sina huvuden så att de kan se Mitt; säg till dem att böja sig ner så att Jag kan lyfta upp dem till Mig;

– låt dem inte skrämma dig, Mitt barn, var tålmodig som Jag är tålmodig; var klok genom att stanna kvar vid Min sida; du kommer att bära Mina Juveler2 så att du förblir trogen mot Mig, de kommer ständigt att påminna dig om Mig;

be, Min brud, be till din Brudgum och Jag skall belöna dig vid slutet; förhärliga Mig och Jag säger dig: arbeta hårt, gör uppoffringar och ingenting kommer att vara förgäves;

säg till var och en att Jag skall upprätta Mitt Rike mitt ibland

fattigdom,

hos dessa som har tid att lyssna till Min Ande, som tillber Mig och gör Min Vilja; i dessa gläder sig Min Själ!

dotter, Jag älskar dig trots ditt elände; tillåt Mig att fortsätta Mina Verk i dig; anpassa dig till Mig så som Jag anpassar Mig till dig, och genom dig kommer Min Närvaro att kännas, och genom dig skall Jag dra detta släkte till enhet;

känn dig trygg, för Jag är med dig; Mitt Sigill är på din panna och med detta Sigill och med Min Nåd skall Mitt Rike upprättas på jorden så som Jag önskar;

ta emot Min Frid, kom ihåg: Jag är med dig hela tiden; kom, träd in i Mina Sår;


1 Hans förtrolighet.
2 Hans Kors, Spikar och Törnekrona.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message