DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vår Herres seger

31 oktober 2000

Till alla som älskar Ditt Hjärta, ge dem ständig orsak att säga:

”Herrens Hjärta skall segra till slut;
Herrens Hjärta är som en gudomlig Liturgi,
som kommer med frid till sitt folk;
Herrens Hjärta är orubbligt,
det härskar i höjden, och övergår allt vad vi kan tänka;
kom, kom alla ni som fortfarande tvekar om vad som är rätt,
kom till vår Herre, så skall ni blomstra i Hans Hjärta,
tänk över detta och lär att er tillflykt är i Hans Hjärta ...”

frid åt dig, Min blomma;

säg Mig, finns det någon större glädje eller ära på jorden än att förstå Mitt Hjärta? vilken förmåga har människan, om inte Jag ingjuter Mitt gudomliga ljus av förståelse i hennes intellekt? Den Helige, som talar till dig och som överskrider allt, släcker din törst med Sin melodiska Röst, för att du skall ge Mina gudomliga Ord vidare till alla folk; vilka är Mina Ord? Mina Ord är mystik och kontemplation som upplyser ditt sinne genom den Helige Ande och låter dig tränga in i den sublima kunskapen om Gud;

snart skall Jag besöka jorden; den Högste, Han som de flesta av er har glömt, säger till dig, släkte: Jag skall inta Min plats på jorden; många av er frågar därför: ”hur skall Han komma?” på detta svarar Jag:

”vet ni inte att sedan tidens begynnelse och sedan människan sattes på jorden, har de ondas triumf alltid varit kort? de ondas triumf är nästan över nu, ty den skall uppslukas av Min Triumf; precis som när Arons stav, den som Jag förvandlade till en orm, åt upp Faraos ormar, så skall Min Triumf slå och sluka den onda människans triumf; i denna Triumf kommer ni alla att upphöja Mitt Heliga Namn!

”sedan skall Jag vara bland Mitt folk .... och ni skall färdas tillsammans med Mig, er Gud, ni skall vandra med Mig; ni skall vandra med Honom som ni en gång trodde var oåtkomlig ... ni skall tala1 med Honom som ni hade slagit ur hågen, ni skall samtala med min Gudomlighet, för Jag, Gudomen, skall vara närvarande i ert hjärta, och som en god rådgivare uppenbara Livets väg för er; Jag skall ge er själ måttfullhet, klokhet och rättvisa, styrka och allt som själen behöver för att vandra bland Mina änglar och med Mig; då skall Mitt Rike på jorden bli återställt;2

”ja, det är möjligt för er att se Gud även under detta livet; det är möjligt att betrakta Mig medan ni ännu är på jorden, ja! det är möjligt för er att utforska djupen i Mig, er Gud och ert allt, och äga Mig medan ni ännu är på jorden;

”detta kommer att bli början på ert nya liv, 3 ty ni kommer inte att känna Mig bara från hörsägen eller genom ord och böcker, utan i sanning och genom en djup omvändelse som ges er av nåd genom den Helige Ande; att skåda Mig är själva livet, eftersom det ger er odödlighet ... detta kommer att vara det sätt på vilket Jag skall besöka jorden, Mina barn;

”har ni nu förstått Mitt mysterium?” ic;


1 På samma gång hörde jag ’samtala’.
2 Från bönen ’Fader Vår’: ”Tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden”, här är förklaringen till denna sats som Kristus uttalade: ”då skall Mitt Rike på jorden bli återställt...”
3 På samma hörde jag ordet ” resa”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message