DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen » Alfabetisk ordning »

Alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

 • Fader, ta allt jag har
 • Fäll inte dina tårar över Mig
 • Falska läror uppslukar Min Kropp
 • Falskheten förföljer Sanningen
 • Fem av Mina Sår är vidöppna
  Varför har de försummat Min Trädgård?
 • Finn din glädje i deras grymma förföljelse
 • Fläckar i din själ bedrövar Mig och fyller Mig med avsky
 • Födslovärkarna har redan börjat
 • Följ spåren från Mitt Blod
  Sanningen är Kärlek
 • För att enas måste ni alla böja er
 • För att hålla dig vid liv har Jag erbjudit dig att äta Min Kropp och dricka Mitt Blod
 • För att kunna enas måste alla böja sig
 • För din kärleks skull skall Jag församla Kyrkorna till enhet kring Påskfirandets datum
 • För Mitt folk till trons lydnad
 • För Mitt folk tillbaka till den sanna Tron grundad på kärlek
 • Förbli trogen mot Mig
 • Förbli trogen mot Min Eukaristiska Instiftelse
 • Förbli trogna mot Mig så skall ni leva
 • Förbli tyst så skall Jag i denna tystnad finna Min vila
 • Fördärvade skapelse!
 • Förena dina böner med helgonens
  En kort bön till Fadern
 • Förenade och ett
 • Förföljd -   I tider av förföljelse
 • Förhärda inte ert hjärta med tvivel
  En bön för Ryssland
 • Förkunna en uppstånden Kristus
 • Förlåt varandra
 • Förlora inte Min Frid och må du förbli stark
 • Förnya dina löften
 • Förnya dina trohetslöften till Mig
 • Förräderi har trätt in i Min Helgedom
  Var vakna
 • Förräderi och brist på tro uppfyller alltmer Min Kyrka
 • Första dagen på enhetsveckan
 • Förstå hur brådskande, allvarligt och viktigt Mitt Rop är
 • Försvara alltid Sanningen intill döden
  Nycklarna till Enhet är: Kärlek och Ödmjukhet
 • Försvara dig inte
 • Fortsättning: Den Helige Andes Lovsång (ii)
 • Fortsättning: Den Helige Andes Lovsång (iii)
 • Fortsättning: Den Helige Andes Lovsång (iv)
 • Förvirring råder i Min Kyrka
  Döm inte
 • Fråga Padre Pio
 • Framtiden är Min och endast Min
 • Från all Evighet har Jag längtat att vara med dig, i dig och du i Mig
 • Från land till land låter Jag Min Ande blåsa
 • Frestelse
 • Fri vilja
 • Frigör din själ så att du kan tjäna Mig
 • Frukta inte för de högmodiga
  Mitt vapen som Jag har gett dig är BÖNEN
 • Frukta inte lilla budbärare
 • Frukta inte, jag är med er
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

  Kronologisk ordning
  Alla budskapen i kronologisk ordning
   

  Alfabetisk ordning
  Alla budskapen i alfabetisk ordning
   

  Anteckningsböckerna
  Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
   

  Senaste budskapen
  Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
   

  Min ängel Daniel
  Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
   

  Ladda ner budskapen
  Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
   

  Online bok
  Här finns budskapen att läsas som online-bok
   

  Sök i budskapen
  Textsökning i budskapen
   

  Ett utvalt budskap
  Ett slumpvalt budskap
   

   
   
  FÖREGÅENDE BUDSKAP:

  Rena er, för tiden är nära
   
  New York – möte med Conchita av Garabandal
   
   
     Snabbsök

  © Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message