DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fri vilja

18 augusti 1988

(Uppe vid klostret.)

(Jag bad Herren att hjälpa en grupp människor jag mötte, och som lever i ångest. De känner sig förföljda av en demon.)

Herre?

Jag är;

dotter, varje själ kan befrias, men bara när de själva öppnar sig och är villiga; Jag har givit varje själ denna frihet och deras vilja tillhör endast dem själva; om en själ är orubblig i sitt beslut att inte öppna sig för Mig, hur kan Jag då träda in i hennes hjärta? Jag är Herren och Gud, men Jag har gett er alla frihet och egen vilja; om ni tror och erbjuder Mig er vilja, och överlämnar er till Mig, så skall Jag stiga in i ert hjärta och bota er; Jag skall inte stiga in med våld; Jag står vid deras dörr och väntar på att de skall öppna den och välkomna Mig in;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message