DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Födslovärkarna har redan börjat

25 augusti 1988

Herre?

Jag är;

Vassula, be för Kärlekens Återkomst, be för Min Kyrkas förnyelse, be om hennes pånyttfödelse; Hennes nuvarande ljumhet skall förvandlas till en flamma av kärlek; hennes likgiltighet skall förvandlas till iver och en törstande längtan efter att känna Mig och följa Mig; hennes trolöshet till lojalitet; hennes ofruktbarhet skall omvandlas till gröna ängar och en renhetens källa som tröstar Mina lamm, stillar deras törst och ger dem skydd; Mina lamm skall i Hennes värme finna det som Jag en gång hade gett Henne; de skall finna Frid och Kärlek; de skall återvända;

så be om denna förnyelse av Min Kyrka, be att Evangelierna till fullo förstås och att de delar som har huggits bort skall återställas; be, Mitt barn, att Min Kyrka blir Enad och att Hon åter kläds i sin Ursprungliga Dräkt; be att alla misstolkningar av Mitt Ord som nu ges till er, skall upphöra; dessa misstolkningar är som förgiftad föda för er, Min Föda är Ren och Hel; be för Mina prästvigda att de till fullo förstår Mina Vägar och hurdan Jag verkligen är; de har ännu inte förstått Mig, be att de får bli upplysta;

o Mitt barn, be för Min Ära, att Mitt Heliga Namn till sist skall bli ärat igen och vördas av alla Länder;

O Jesus, allt detta verkar så oerhört avlägset för mig, och Din ankomst ännu mer avlägsen!

dotter, ta emot Min Frid och var villig och ivrig att ta emot Mig; Jag säger dig på fullaste allvar, timmarna hastar, de försvinner som skuggor och redan lever ni i de första tecknen på Min Återkomst; de första födslovärkarna har redan börjat, men Min skapelse skrattar åt dem som Dårskap, de avvisar Mina första tecken, de vägrar tro att födslovärkarna redan har börjat!

så ge dig hän åt Mig, Mitt barn, och livnär dig av Mig; Jag skall se till att du inte saknar något; se varken åt vänster eller åt höger, kom direkt till Mig; Jag är Herren och skall förbli din Lärare och din Andlige Ledare; du lär av Visheten; du lär av Mig, och det är Jag som har Nycklarna till Visheten; Jag släpper inte in någon med visa ögon, för att få se Henne, Jag ger Henne endast åt barn; Jag låter endast små barn få tränga in i Henne och möta Henne;

Tack, min Jesus.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message