DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall utgjuta Min Ande

20 augusti 1988

Jesus?

Jag är;

älskade, dessa dagar förleder Satan många genom att attackera uppenbarelser och visioner som kommer från Mig; hade Jag inte kommit och befriat dig, så skulle du ännu vara i hans klor; tro, tro på Min Barmhärtighet, tro på Mina Verk; jämför den du är nu med den du var förut, om Jag inte hade kommit för att rädda dig; Jag är Ljuset Jag har återlöst dig från mörkret;

Vassula, Satan är desperat och försöker förvirra er och skapa motsättningar mellan er alla; inse hur han arbetar; han försöker förvirra er alla; han vet hur Mina Verk räddar många själar och detta är orsaken till att han vill omintetgöra Mina planer och bekämpar dem; Jag skall alltid vara nära er, läs Apostlagärningarna 2; Min Ande ges från ovan till många, men som alltid är det några som avfärdar Den med ett skratt, utan att kunna förklara Dess mysterier

Jag har sagt åter och åter, att Jag skall utgjuta Min Ande över hela mänskligheten och ni skall profetera, unga män skall se syner1och era gamla skall ha drömmar; också över de minsta bland er2 skall Jag utgjuta Min Ande; Jag skall låta tecken synas på himmelen och nere på jorden, skapelse! har du verkligen förstått denna profetia?

Jag ber allvarsamt Mina lärare som inte tror på Vishetens Verk, att leta efter textens dolda innebörd och söka efter Fädernas vishet; de bör be om att bli fyllda av Förståndets Ande som leder dem till att förstå Mitt Namns Storhet;

akta er för Satans fällor; Jag har förvarnat dig om hans illvilja; Mitt barn, Jag, Herren, älskar dig gränslöst och skall aldrig låta dig gå förlorad;

Men Herre, det finns falska visioner, till och med uppenbarelser

ja det finns, men mycket snart skall Jag avslöja dem och visa att de är falska; vilken far skulle se sitt barn, år efter år gå i fel riktning och inte varna honom? eller vilken far skulle se sitt barn bli lurat och förbli tyst, skulle han inte varna honom och visa honom sanningen? skulle då Jag, som är Kärlek och Barmhärtighet, förbli tyst och lämna er utsatta för dessa faror och inte skynda till er och visa er på sanningen?... försök att förstå3 ...

Tack, min Gud, för Ditt tålamod med oss alla. Din Barmhärtighet är verkligen Stor

ack Vassula! om de ändå förstod denna Min Barmhärtighet! kom till Mig;

(Jag kände att Han ville att jag skulle vara nära så att jag kunde luta mig mot Honom.)

Jag vill att du skall stödja dig på Mig, Jag vill att hela Min skapelse skall stödja sig på Mig;


1 Vanligtvis är det barn som ser visioner i våra dagar: t ex i Medjugorje, Fatima och Garabandal.
2 Jag, till exempel, som är ingenting.
3 Här talade Gud som en mycket tålmodig far.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message