DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärlek är Roten   -  Jag Är Roten

26 augusti 1988

(Jag var inbjuden att träffa några muslimska extremister och träffa deras två imamer och deras shejk. Jag gick dit med en vän som är teolog. Hela mötet var arrangerat för att fördöma mig och i hemlighet utföra en exorcism på mig, vilket de gjorde. När de inte fann någon ond ande i mig, förlorade de tålamodet och blev mycket aggressiva, speciellt när jag mottog ett budskap för dem, ett kärleksbudskap.

När de såg att jag förhöll mig fullständigt lugn, blev de ännu mer ursinniga och anklagade mig för att vara en lögnare och bedragare. De sade att Du, min Herre “är inte en Kärlekens Gud”. Jag och min vän teologen reste oss lugnt och lämnade dem. Om vi inte varit i Schweiz hade de dödat oss.)

Herre?

Min Vassula, Kärleken kommer först; Jag är en Kärlekens Gud; kommer du ihåg hur Jag lärde dig att Kärlek är Roten? Jag gav dig exemplet med ett gott träd som bär god frukt; detta träd är det Fullkomliga Trädet, eftersom dess rot är Kärlek; dess grenar är alla dygder och de är alla goda; utan Kärlekens Rot kommer inte trädet att ha några dygder och således ingen frukt; när du ser ett träd som är ofruktbart, eller vars frukt är rutten, vet då, Mitt barn, att dess rot är gjord av den mest avskyvärda ondska som existerar;

Jag säger er allvarsamt, att Roten till alla dygder heter KÄRLEK; Jag är Kärlek, Jag är Roten som livnär er och smyckar er; kom och var i Mig så skall ni leva för evigt!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message