DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förräderi har trätt in i Min Helgedom
Var vakna

30 april 1988

Jesus?

Jag är; Jag är Uppenbarelserna; Vassula, Jag ingraverar Mina Ord på dig, gör dig samstämmig med Mig för att förstå Mig;

Jag älskar er intill dårskap, Min skapelse, men ni har dragit er undan från Mig; förräderi har trätt in i Min Helgedom1 och gett upphov till Söndring;

Vassula, älskade, försök att urskilja Mig helt;

(Senare:)

Jesus?

Jag är;

(Jesu Närvaro är mycket påtaglig; det är som om jag kommit ut ur en dimma och nu ser och känner Honom tydligare än de senaste dagarna, då Satan plågade mig. Just nu är det som om Jesus var kroppsligen närvarande igen, eller som om jag rest tillbaka i tiden till Hans dagar på jorden. Allt är levande, det är underbart!)

Vassula, allt Jag vill ha är Kärlek; ära vare Gud som har uppenbarat dessa ting för barn och dolt dem för dem som är lärda och kloka;

(Jesus hade vänt sitt vackra Huvud uppåt när Han sade detta. Jesus var mycket nöjd med att jag inte försöker rationalisera bort allt detta. Han vill att vi tror blint och oskyldigt, på ett naivt sätt.)

Jag är Alfa och Omega, Begynnelsen och Slutet;

(Jag kände Hans Närvaro så oerhört starkt. Guds ”vibrationer” fick hela min kropp, mitt sinne och min själ att ”vibrera”; det är svårt att uttrycka detta med ord. I samma ögonblick blev jag omsluten av Hans Frid; allt detta tillsammans ger mig en underbar känsla. Det var som att kastas in i ett hav av kärlek. Jag kände mig genomskinlig. Jag kände mig så lycklig, så att tårar av lycka rann nedför mina kinder.)

tvivla aldrig på Min Närvaro; Vassula, stanna nu kvar nära Mig; be, Jag skall lyssna på dig;

(Jesus menade nu genast, i det tillstånd Han hade försatt mig. Jag bad.)

Jag hörde varje ord;

(Jag bad ’Fader vår’, men mycket långsamt, från mitt hjärta, medan mina tårar rann på grund av det tillstånd av lycka jag befann mig i.)

kom, Jag och du, du och Jag, tillsammans alltid och i evighet; Jag, Jesus, älskar dig, själ;

vi, oss;

(Senare:)

Vassula, Jag är lycklig att ha dig nära Mig; o Vassula, hur många gånger har Jag inte varit orolig för dig; Satan hatar dig och är fast besluten att omintetgöra Mina Planer; i sitt raseri skapar han alla dina plågor; han ljuger för dig, anklagar dig, och gör dig förtvivlad; dotter, Jag hade förvarnat dig för hans attacker; Min välsignade, ge inte efter för Satan; håll dig fast vid Mig; Jag hjälper dig att övervinna alla frestelser; Vassula, kom ihåg att Satan närmar sig lättare om du somnar; så var uppmärksam, barn, alltid vaken; var vaksam;

Genom att be, Herre?

ja, genom bön: be, be, be;

(Jesus lät mig förstå att bön håller Satan borta. Böner som når Honom.)


1 Vi är hans helgedom

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message