DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förvirring råder i Min Kyrka
Döm inte

12 december 1987

Min Gud! Det måste ha nått Dina öron Herre, vad jag nu anklagas för. Det är tredje gången som Jehovas Vittnen anklagar mig. Två gånger tidigare har de sagt att detta är djävulens verk, (utan att ha läst det); nu säger de att jag är en avkomling från forntidens fallna änglar! Herre, varför? Varför är de kristna så olika varandra? Vad var det som gick fel?

aldrig har det rått en sådan förvirring i Min Kyrka; kom ihåg din Heliga Moders ord,

“förvirringen i Garabandal gavs som en liknelse, för att visa hur förvirrad Min Kyrka är idag; .“ Min Gud, jag är så ledsen, så ledsen Herre. förvirring råder i den;"

Min Gud, jag är så ledsen, så ledsen Herre.

du sörjer därför att du känner Mig, du håller på att lära känna Mig; Jag gläds när du förstår vad som orsakar Mitt lidande; Vassula Jag älskar dem också, men de har blivit så vilseledda av Satan; han har förblindat dem; och förblindade har han lett dem in på en annan väg, och i sin villfarelse har de inte bara åsidosatt Min Moder som Himmelens Drottning, utan också åsidosatt Min Petrus och den auktoritet som Jag Själv har gett honom över alla Mina lamm; de förföljer också Mina blommor och fördömer alla Mina Himmelska Verk av idag; Satan har lyckats få dem att missbruka vad som helst; de förstår inte; och det har hindrat dem från att urskilja Sanningen, deras lära har infiltrerats bland er, Mina älskade, och det är dessa Jag har varnat er för;1 de älskar att kalla Mina nådegåvor som Jag gett till Mina barn “Satans verk“, och förkastar er Heliga Moder;

Vassula, det är aldrig din sak att anklaga dem, lär dig istället att säga: “låt Herren vara Domare och tillrättavisa dem;“

Min älskade, Tidens Slut nalkas; Jag har sagt att Jag skall ge er tecken och varningar; Jag lider av att se dem 2 hånle åt den grund3 Jag lagt, och inte följa något annat än sin egen lära; de är som Kain och farliga för Mina Abel; ett hinder för dem som vill växa i Mitt Hus; en vilseledande fackla som leder Mina barn fel, en förhärdad klippa är de; de har gjort uppror mot Min grund; hur skall Jag kunna erbjuda dem ett rike på jorden, när de i sina hjärtan har accepterat läror som kommer från Kain?

Jag skall uppväcka er och det är till Mig era själar skall komma; in i Min Famn! ni är som en skugga som passerar över jorden, bara ett litet stoftkorn som tvättas bort av de första regndropparna; har Jag inte Själv sagt dessa ord: att det finns många rum i Min Faders Hus och att Jag skall bereda er ett rum där, för att också ni skall vara där Jag är? det är till Mig, till Mitt Hus som själarna kommer!4 Vassula, de intrigerar mot vad Jag har instiftat; de försöker riva upp Min egendom; Jag älskar dig; gråt inte, blomma;

(När jag känner att Jesus är ledsen blir jag också ledsen.)

Jag skall sätta Min törnekrona på ditt huvud... och lansen finns ibland dem; de intrigerar mot Mitt Hus, sammankomst efter sammankomst för att göra sig av med Petrus!

O Gud, nej! Nej, Herre!

församla er, Mina älskade; förstärk Min Kyrka; ena er, Mina älskade, kom samman igen, var ett; blomma, var vaksam;

Kärleken skall återlösa er, Mina älskade; kom blomma, öppna dig; öppna dig och låt Mig fylla dig med Min sav som kommer att resa dig, och stärka dig så att du kan trampa Mina fiender under fötterna; kom ihåg, Jag, Herren Jesus Kristus, går framför dig;

(Detta budskap gjorde mig mycket ängslig.)

Jag längtar efter att de ska lyssna, det är allvarligt!!


1 De falska religionerna.
2 Jehovas vittnen.
3 Kyrkan i Rom.
4 Jehovas vittnen tror i sin förvirring att man kan leva i evighet i paradiset på jorden och att själen dör när man en gång har dött.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message