DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag fann dig i elände

11 december 1987

blomma, tvivla aldrig på att det är Jag, Jesus, din Frälsare; se och dra dig till minnes hur Jag fann dig;1 Jag fann dig i elände där så många av Mina barn ännu befinner sig! kom, Vassula, ser du det här krucifixet?

(Jesus menade krucifixet av olivträ som kommer från Jerusalem. Det låg nu intill mig på skrivboken. Samma krucifix som aldrig lämnar min hand under natten.)

ja, Min Vassula; ta det i din hand nu; lyft det till Mina läppar; ja, lyft det;

(Jesus kysste det så ömt, när jag lyfte det till Hans gudomliga läppar.)

vill du också kyssa det?

(Jag gjorde det).

lyft det nu; Jag välsignade det... Jag älskar er alla, Mina älskade;


1 Jag fick se en snabb bild av det förflutna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message