DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärlek skall avslöja Satan

19 december 1987

Jag är Kärlek;

säg dem, säg dem, Vassula, att ärlighet skall övervinna ondskan, ödmjukhet skall försvaga djävulen, kärlek skall avslöja Satan;

(Senare)

Fatimas helgedom ropar efter gottgörelser! kom tillbaka till Mig, skapelse! kom och erkänn Mig, skapelse; kom och be till Mig;synda inte mer; tro på Mig och tvivla inte; kom och gör bot, kom och ta emot Mig; var helig Vassula; O Vassula, led Min skapelse tillbaka till Mig! Altare! Jag skall ingjuta Min Låga i dig, så att du flammar upp av Kärlek; du skall söka Mina Intressen och förhärliga Mig; var inte som de andra, som söker sin egen ära och storhet;

Herre, jag har sagt det och jag säger det igen, jag ska bara söka Dina intressen, Herre, och det som ger Dig mest ära. Ta emot min vilja. Jag har överlåtit mig.

ja, Vassula, släck Min törst; behandla Mig som en Kung; ära Mig, din Gud; gör aldrig uppror mot Mig; helga din kropp för att vörda Min Närvaro i dig; älskade, kom, allt som är dolt skall snart bli uppenbart; Min Gudomliga Hand skall lyfta slöjan och Jag skall uppenbara för dig allt som har varit fördolt; Garabandal är fortsättningen på Fatima och Min makt skall förbli i evighet, ty Jag Är; Jag är Alfa och Omega;

vad Jag älskar dig, skapelse! Mina egna, Mina barn, älskade kom, kom i Mina öppna armar; kom tillbaka till er Fader!

(Guds Röst var full av kärlek. Han nästan tiggde.)

Jag älskar er;

lyssna, Vassula, när du kommer att vara bland Min Abels söner skall Jag vara ibland er; Jag skall viska Mina anvisningar i ditt öra; Jag har Bröd att erbjuda; Mitt Bröd är Heligt; Jag har bara använt lite surdeg ur Mina förråd, och det var nog för att genomsyra hela degen; denna deg som nu är Mitt Nya Bröd, så gör er av med er gamla surdeg; den har förlorat sin kraft, Mina älskade, kom och använd Min nya surdeg, förnya er själva helt och hållet till ett nytt brödbak, smakligt för gommen, ett bröd som skall dra till sig Mina lamm och mätta dem; vörda Mitt Bröd som Jag har helgat; Mitt Bröd av Uppriktighet, Sanning och Kärlek; låt Mig glädjas, älskade; låt Mina lamm få smaka Mitt Nya Bröd; dela ut Det bland dem och låt de hungrande massorna få äta; låt dem få känna sig mätta; Jag kommer inte att övertygas av de lärdas argument; de kommer inte att göra intryck på Mig, så låt dig inte heller imponeras av dem, dotter; Min avsikt är att föra tillbaka Mina skingrade lamm; för dem tillbaka till Kärleken;

teckna Mitt Namn,

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message