DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Fråga Padre Pio

14 november 1988

(Idag såg jag på bilden av Padre Pio, ett stort Helgon enligt Jesu ord. Under hans bild, i en plastbehållare, ligger en bit av hans kläder, mörkbruna, för han var en kapucinermunk. När jag såg på honom visste jag att jag hade fått denna bild tillsammans med den lilla biten av hans kläder därför att han ville det. Så jag bad honom, eftersom han är ett stort Helgon, att hjälpa mig bli av med mitt värsta fel. Sedan, vid närmare eftertanke, eftersom jag förmodligen är full av synder, bad jag honom att välja ut åtminstone två saker. Jag föreslog att han hjälper mig att utplåna all min fåfänga och att stärka min tro på Herren.)

Herre?

Jag är;

Jag har inspirerat dig till att be Padre Pio om förbön; kom, idag skall du skriva ner Mitt Budskap utan att höra Mig, Jag skall endast leda din hand:

(Nu tillslöt Jesus Mina öron.)

“omvänd dig ofta, kom till Mig med alla dina fel så att Jag kan förlåta dem; kom till Mig som du är så skall Jag fullkomna dig; Förhärliga Mig genom att älska Mig, lovprisa Mig hela tiden; Jag är Herren;”

(Detta skrevs så som Herren önskade.)

Min älskade, som Jag helgat, ta Min Hand och gå vidare med Mig; Jag skall undervisa dig med Vishet;

(Plötsligt kände Jag Herrens närvaro på ett mycket påtagligt sätt.)

Vassula, vet du hur Jag gläder Mig i dig när du tror helt och fullt? 1

(Jesus var verkligen glad! Jag också...)

urskilj Mig, det behagar Mig så mycket;
kom, vi oss?

Ja; vi, oss.


1 På vår Herres verkliga Närvaro.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message