DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärleken skall härska i varje hjärta

10 november 1988

ära vare Gud; 1

ära vare Gud; 2

(Dessa ord sades efter de dagliga bönerna.)

Min Gud?

Jag är; Jag väntade ivrigt på denna stund;

(Jesus och jag var mycket angelägna om att träffas på detta sätt.)

hör Mig, Min Vassula; kom och rör vid Mitt Heliga Hjärta, känn Dess Sår; Mitt Heliga Hjärta är plågat av smärta och sårat till oigenkännlighet; många själar hör Mig inte ... hundratals faller i Satans nät ...

(Senare)

Jag skall inte svika dig eller överge dig, lilla barn; lyssna och skriv;

efter Den Stora Prövningen som Min Kyrka kommer att genomgå, kommer ni se ett stort Tecken på himlen, och alla de som älskar Mig skall jubla och lovprisa Mig; men alla de som befläckade Mitt Heliga Namn skall dra sig undan i ett ännu djupare mörker och falla i total omedvetenhet;

Mitt Tecken kommer att vara en välsignelse för dem som hållit Mina Bud, för de har bevarat Mitt Ord, ärat Mig och förhärligat Mig; dessa var och är Min Kyrkas gyllene pelare, Hennes Kropps stadiga grund och kraftiga uppbyggnad; de är den renande rökelsen i Henne; dessa själar skall Jag, Herren, upphöja och för alltid placera i Mitt Nya Jerusalem; deras Nya Hem skall ges åt dem från ovan, ty från ovan skall Mitt Nya Namn på nytt ges åt er, och Jag skall vara ett med dem; du, Mitt folk, med Mitt Nya Namn, du skall inte längre kallas gudlöst, Jag skall ge tillbaka åt er Mitt Namn;

när Min Dag kommer, skall Jag upphäva all ondska och binda den; Jag, Kärlekens Herre, skall låta denna Nya Jord spira med Kärlekens frön, Jag skall öppna henne, och till och med ur klipporna skall Jag låta nya källor springa fram; Jag skall sannerligen låta Min Trädgård blomstra; för er skull kommer Jag att låta Mina heliga änglar stiga ned över er, för att livnära er; Jag skall låta Mina Helgon bli era lärare, undervisa er i Mitt Heliga Ord och vägleda er som vänner; och Kärleken skall härska i varje hjärta och Dygden skall bäras som en krona av hela Mitt folk på Min Nya Jord; Jag har för länge sedan lovat er denna Nya Jord och Jag håller Mitt Löfte; Det skall snart gå i uppfyllelse;

men innan dess skall Jag stiga ned för att rena er; Jag skall rena er som man renar guld i eld, alla orenheter skall förtäras i denna Eld; Jag måste göra allt detta, för att tvätta bort all denna orenhet som täcker denna jord som en förbannelse;

sannerligen säger Jag er, allt det som har ägt rum och som skall äga rum, har redan blivit kungjort för er, varje ord har skrivits i Min Bokrulle, denna Bokrulle som skall öppnas, läsas, och sedan förtäras; Jag Herren, har renat Min Bokrulle med Mitt eget Blod, så ät Den; läs Mig ...

be, skapelse, att Visheten skall komma över er för att livnära er och uppenbara de sanningar och mysterier som ännu ligger dolda i Mina Vishetsböcker; be om urskillning; omvänd er ofta, Jag skall alltid förlåta er;

dotter, Min Frid ger Jag dig; Jag älskar dig för att du låter Mig använda din lilla hand; Jag skall avsluta Mitt Budskap idag med att säga: “låt dem som har öron höra;“ kom, Jag välsignar dig; vi, oss?

I evighet, Herre. Lovad vare Herren. Amen.


1 St Mikael.
2 Jungfru Maria.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message