DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Er Helige, men ni fördömer Mig

15 november 1988

(Idag kände jag Jesu Kors på mina axlar. Jag kände Hans Hjärta fyllt med oerhörd smärta, vad Han lider... över världen som förnekar Herren.)

Herre.

Jag är; känn Mitt Kors, ge Mig vila, Mitt barn av Ljus; Jag är så trött, stanna kvar nära Mig; Jag behöver bli tröstad i denna övergivenhet; Min Vassula, hör Mig och skriv;

O skapelse! Min avkomma! Jag är Er Helige, men ni fördömer Mig; Jag har älskat er från all Evighet, men ni föraktar Mig; Jag har befriat er från Döden, ändå angriper ni Mig; Jag livnär er varje dag med Mitt Bröd och fyller er med Mitt Vin men i er ondska förolämpar ni Mig; Jag törstar efter Kärlek, men ni överger Mig i Min törst; Jag välkomnar er när Jag ser att ni är trötta, och låter er vila i Mitt Hjärta, men när Jag är trött visar ni bort Mig; Jag öppnar Mitt Hjärta för er, och visar er hur ni har sårat Det, men i er ondska upprepar ni era hugg, och genomborrar Mig åter och åter; Jag öppnar Mina Armar för att välkomna er, och omfamna er, men ni vänder er bort och vänder Mig ryggen; full av ömhet öppnar Jag Mitt Heliga Hjärta för att värma er, men när Jag kommer till er, stänger ni dörren framför Mitt Ansikte och lämnar Mig utanför i kylan;

som en tiggare ropar Jag på er hela dagen, och sträcker Mina Händer mot er, för att lyfta er och hela er, men ni ignorerar Mig istället och visar bort Mig; Mina och Min Moders Ögon är söndergråtna av lidande; Min Kropp är plågad av Sår, till oigenkännlighet; allt Jag önskar av er är Frid och Kärlek, men ni vägrar att lyssna till Mina enträgna böner ... Jag har kommit till Mina egna först, men Jag blev återigen förnekad av dem, föraktad och förföljd; ni jagade Mig, behandlade Mig som en skojare, ni förrådde Mig1 .. ert förräderi har kostat Mig alla tårar som Mina Ögon hade kvar, er ondska har genomträngt Evigheten, och lämnat demonerna mållösa inför er ondska;

åh Vassula ... Jag har kommit, av medömkan och stor Barmhärtighet, för att varna dig och befria dig från Döden; Jag har uppvisat dig för Mina egna, men de kvävde Min Röst, av rädsla för att komma ut i Ljuset och visa sin skuld; eftersom de kväver Min Röst och inte välkomnar Sanningens Helige Ande, skall Jag låta deras synder bli avslöjade av främlingar; Jag skall låta Min Röst ljuda som en basun över taken på era hus... 2

Jag har tagits emot av främlingar som aldrig känt Mig; Jag har knackat på deras dörr och de har låtit Mig stiga in; trots sin fattigdom låter de Mig dela deras måltid; på grund av sin fattigdom har de inte sökt Mig, och ändå har de funnit Mig; Jag har visat dem Mina Sår som tillfogats Mig från Mina närmaste vänner, och de knäböjde inför Mina Sår; deras hjärtan smälte som vax då de fick se Dem, förkrossade av Deras djup, förkrossade av brutaliteten mot Min Kropp; gråt inte, Mitt barn;

...Min Röst kommer att föras vidare av främlingar; när du hör Ekot, vet då att det kom ifrån Mig; Jag skall bli upphöjd av främlingar som aldrig sökte Mig, Jag kommer att bli förhärligad av dem som aldrig kände Mig; och Jag skall bli deras Mästare och undervisa dem, och deras fel skall Jag utplåna; Jag skall tala förstånd med dem och de kommer att förstå Mig; de kommer att läka Mina Sår;

Jag är Herden, och Jag skall samla Mina lamm, eftersom de blivit slagna av sina herdar och förskingrade, O Vassula, allt detta kommer att uppfyllas inom kort nu;

kom, vila i Mig; tillåt Mig att vila i dig; låt oss dela detta, förenade i kärlek;

Ja, Min Herre.

vi, oss;

För evigt, amen.

16 november 1988

(Sedan igår har Satan angripit mig ursinnigt. Jesus hade varnat mig. Satan känner till mina svaga punkter och angriper dessa. Min svagaste punkt är min osäkerhet för denna uppenbarelse, främst beroende på den jag är. Jag är varken änglalik eller helig, jag gör stora felsteg och vet verkligen ingenting. Jag känner ibland att Jesus inte ger mig några övernaturliga tecken, som hos andra mystiker. Så Satan attackerar mig där och utnyttjar dessa svaga sidor till sin förmån, för att plåga mig.)

Vassula, det är Jag, Herren; varje gång du tvivlar, känner Jag en djup sorg, Mitt Hjärta värker; ... är du villig att fortsätta Mitt Verk?

Säg: ”Ära vare Gud och Lovad vare vår Herre”. 3

Ära vare Gud, Välsignad vare vår Herre!

Vassula!4 ... Vassula, Mitt barn, bli inte vilseledd av Satan; han bekämpar dig genom inbillning, han bekämpar Min Plan; varje gång din fot tar ett steg upp, blir han utom sig av raseri; Jag är bredvid dig, lilla barn, för att varna dig;

Vassula, Mina tecken är begränsade denna gång, för den här uppenbarelsen; Jag blir mer förhärligad om den ges på det här sättet, Jag har förklarat för dig varför; Jag vill att Tron kommer först, utan att ge för många extraordinära tecken i denna uppenbarelse; Jag vill ha den enkel; Jag har sagt dig att det enda tecknet Jag kommer att ge, är du själv och dina frukter, främst omvändelser; Jag vet hur tron fattas i er tidsålder, det är därför att du kommer att bli förföljd, men blev inte också Jag förföljd? Jag blev misstrodd trots Mina Frukter;

Jag ger dig många nådegåvor, Vassula, trots att du inte förtjänar en enda; Jag har tjänare som förtjänar så mycket mer än du, ändå ger Jag dem mindre nådegåvor; Jag dömer dig inte, Jag påminner dig bara; allt Jag ber dig om är kärlek; älska Mig din Gud med hela din själ och med hela ditt förstånd, för Jag har skapat dig till att älska Mig, till att älska Mig med en särskild kärlek, djup, ofantlig;

Jag har öppnat Mina Himmelska Portar och låtit dig få gå in; Jag har välkomnat dig i Min Sal, där endast de Utvalda finns; Jag har berättat för Mina Utvalda om Min Frälsningsplan; det är i Min Gränslösa Barmhärtighet som Jag har förberett Den, i hemlighet; Jag kungjorde den i Min Sal för Dem; Jag berättade för Dem att Mina Ögon var fästa på dig, Jag sade att Jag skulle utvälja den minsta i Min skapelse, den svagaste och ynkligaste som någonsin funnits, för att så visa Min Stora Barmhärtighet och Min Makt; Jag har stigit hela vägen ned till er, för att söka er bland de döda och lyfta er till Mig, för detta var Min Vilja;

sedan dukade Jag ett bord för dig, och Jag Själv lade Min föda i din mun, med Min Hand; vad Jag, din Gud, älskar dig!! Jag älskar dig intill svartsjuka! Jag smorde dig så med Min olja och gjorde dig till Min; Jag trolovade dig med Mig och Jag blev din Mästare; Jag överöste dig med nådegåvor och berikade dig med Mina juveler; har Jag inte givit dig Mitt Kors, Mina Spikar och Min Törnekrona? vilken större skatt kan en brudgum skänka Sin älskade?

Jag, som är Kärlekens Ande, har lärt dig att älska Mig och hur du skall växa i denna kärlek; Jag har visat dig inför Mina änglar; Jag delar allt Jag har med dig; du bor i Mitt Hus, du bor i Mitt Heliga Hjärta, välsignad av Min egen Hand, heliggjord av Min Nåd;

försök att förstå varför Satan förföljer dig; han vill komma åt Min Plan för att förstöra Den; om du bara visste vilken strid som pågår! men jorden känner skalven från denna strid; så var på din vakt mot honom och låt honom inte bedra dig!

Hur skulle jag kunna göra någonting om Du inte hjälper mig! Var snäll och tillåt honom inte! jag ber Dig, visa bort honom!

om du bara visste hur Jag beskyddar dig ... här, se på detta;

(Jag såg mig själv stående och runt omkring mig stod en ring av änglar, de höll ut sina händer för att hindra någon från att komma åt mig.)

Satan har inte tillåtelse att lägga ett finger på dig, 5 detta lovar Jag dig; Jag, för min del, skall aldrig överge dig, inte heller skall Jag glömma dig; med Mig kommer du inte att sakna någonting; Min Frid har Jag givit dig och Jag har visat dig vilken förkärlek Jag har för små själar; Jag har visat dig Mitt Heliga Hjärta;

så, Min Vassula, du har skapats till att älska Mig utan gräns och vara Min Själs glädje; du skall alltid längta efter Mig, du skall lyda Mig och behaga Mig; du skall lugna Min vrede, du skall trösta Mig och ge Mig vila; du skall tillbe Mig, du skall hoppas på Mig, du skall tro på Mig helt och fullt och blint; detta är Mitt Hjärtas regler;

ära Mig, genom att vara Min Spegelbild, och ära Mig genom att ta emot allt Jag ger dig; blomma, lev endast för Mina intressen och för Min Ära, acceptera alltid med glädje allt som Jag ger dig;

Ja, Min Herre. Jag försöker.

Jag är alltid Närvarande; kom ihåg, om Jag inte hade kommit för att rädda dig, skulle du då ha längtat efter Mig och endast Mig?

Nej, Herre.

Jag har lärt dig vad Sant Liv i Mig betyder; be ofta, be dagligen den Heliga Rosenkransen, för denna lilla kedja kommer att vara Den Kedja med vilken Satan kommer att bindas och besegras! Jag ger dig Min Frid, tvivla aldrig; vi, oss?

I evighet, amen.

(Det står i Skriften att Satan skall bli bunden(Upp. 20. 2), och jag tror att detta kommer att ske när hela mänskligheten ber den heliga Rosenkransen, runt hela jorden. När denna dag kommer skall Satan bli besegrad och krossad, av rosenkransens “kedja“.)


1 Jesu Röst var full av bitterhet.
2 Paus. Sedan fortsatte Han sorgset.
3 Jag var misstänksam.
4 Jesu röst var så mild och öm. Jag smälte.
5 Orsaka sjukdom eller döda mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message